Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-03-2000 ]

ΠΟΛ.1090/10.3.2000 Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απαλλαγή από το φόρο του εισοδήματος από εκμίσθωση ή παραχώρηση κατοικιών που εκμισθώνονται ή παραχωρούνται στους πληγέντες από το σεισμό στο Νομό Αττικής της 7.9.1999

(Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απαλλαγή από το φόρο του εισοδήματος από εκμίσθωση ή παραχώρηση κατοικιών που εκμισθώνονται ή παραχωρούνται στους πληγέντες από το σεισμό στο Νομό Αττικής της 7.9.1999 )

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΑθήνα, 10 Μαρτίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1025616/509/Α΄0012


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: Χρ.Χαρτώνα
Τηλέφωνα: 3375315, 316

ΠΟΛ.: 1090


ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απαλλαγή από το φόρο του εισοδήματος από εκμίσθωση ή παραχώρηση κατοικιών που εκμισθώνονται ή παραχωρούνται στους πληγέντες από το σεισμό στο Νομό Αττικής της 7ης Σεπτεμβρίου 1999.
1025616/509/Α0012/ΠΟΛ.1090/10.3.2000

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Οπως είναι γνωστό, από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 8 του Ν.2768/1999 (ΦΕΚ 273/Α') προβλέπεται η απαλλαγή από το φόρο του εισοδήματος από εκμίσθωση ή παραχώρηση κατοικιών που εκμισθώνονται ή παραχωρούνται στους πληγέντες από το σεισμό στο Ν. Αττικής της 7.9.1999 και μέχρι το ποσό της επιδότησης που τους καταβάλλεται για την κάλυψη των στεγαστικών τους αναγκών.

2. Για την εφαρμογή των πιο πάνω διατάξεων απαιτείται να συνυποβάλουν οι υπόχρεοι με τη φορολογική τους δήλωση τα εξής δικαιολογητικά:

α) Επικυρωμένο αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου της κατοικίας την οποία
εκμισθώνει ο ιδιοκτήτης ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 του πληγέντος από το σεισμό ότι φιλοξενείται προσωρινά στην κατοικία του ...... (αναφέρεται ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο του φιλικού/συγγενικού προσώπου), καθώς και το χρονικό διάστημα της φιλοξενίας (αναφέρεται η ημερομηνία έναρξης της φιλοξενίας του).

β) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 του ιδιοκτήτη ότι φιλοξενεί προσωρινά στην κατοικία του τον ...... (αναφέρεται ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο του φιλικού/συγγενικού προσώπου).

γ) Επικυρωμένο αντίγραφο αποδεικτικού καταβολής ή βεβαίωσης του αρμόδιου Τομέα Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (ΤΑΣ), από το οποίο να προκύπτει το ονοματεπώνυμο του επιδοτούμενου, το ποσό της επιδότησης και το χρονικό διάστημα που αφορά αυτή.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο