Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-10-2015 ]

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Φ09/138/26.10.2015 Εφαρμογή Ν. 4281/14 περί Δηλώσεως Περιουσιακής Κατάστασης για το Διοικητικό Προσωπικό του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, που απασχολείται σε Ελεγκτικά - Εισπρακτικά Καθήκοντα, για το Έτος 2014

(Εφαρμογή Ν. 4281/14 περί Δηλώσεως Περιουσιακής Κατάστασης για το Διοικητικό Προσωπικό του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, που απασχολείται σε Ελεγκτικά - Εισπρακτικά Καθήκοντα, για το Έτος 2014)

Κατηγορία: Πόθεν Έσχες

Αθήνα, 26/10/2015
Αριθμ. Πρωτ. Φ09/138

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ταχ.Δ/νση:Αγ. Κωνσταντίνου 8
Ταχ.Κώδικας:102 41 Αθήνα
Πληροφορίες:Γιαννακλής I., Μήτση Μ.
Τηλέφωνο:210-5215319, 2105215317
FAX:210-5223312
E-mail:[email protected]

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή Ν. 4281/14 περί Δηλώσεως Περιουσιακής Κατάστασης για το Διοικητικό Προσωπικό του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, που απασχολείται σε Ελεγκτικά - Εισπρακτικά Καθήκοντα, για το Έτος 2014».

ΣΧΕΤΙΚΑ : Άρθρα 222 - 230 Ν. 4281/2014
Το Φ09/915/19.12.2014 Γενικό Έγγραφό μας (ΑΔΑ: Β3614691ΩΓ-82Κ)

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών σας γνωρίζουμε ότι:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. λα' του Ν. 3213/2003, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 222 του Ν. 4281/2014, οι υπάλληλοι του Ιδρύματος, που απασχολούνται τόσο σε ελεγκτικά καθήκοντα (Υπάλληλοι Ε.Υ.Π.Ε.Α., Υπάλληλοι Τμημάτων Εσόδων, καθώς και οι Προϊστάμενοι των Δ/νσεων αυτών), όσο και το Σύνολο των Υπαλλήλων που υπηρετούν στο Κ.Ε.Α.Ο., έχουν τις εξής υποχρεώσεις:

να υποβάλλουν τόσο Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης, όσο και Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων (τα έντυπα επισυνάπτονται) στην Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του άρθρου 3Α του Ν. 3213/2003 (Βασιλίσσης Σοφίας 11, Γραφείο 414, 106 71, Αθήνα). Οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων υποβάλλονται ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως (καθημερινά από 10:00 έως 20:30 και Σάββατο 10:00 έως 13:30).

Επιπλέον σας επισημαίνουμε, ότι την εν λόγω διαδικασία πρέπει να ακολουθήσουν και όσοι υπάγονται στις περιπτώσεις στ, ι, ια, του άρθρου 1 του Ν. 3213/2003, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 222 του Ν. 4281/2014 (π.χ. Πρόεδροι και μέλη επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών για τις προμήθειες, εφόσον υπερβαίνουν το ποσό των 150.000 € κτλ.).

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Μονάδων που αποστέλλεται η παρούσα, να φροντίσουν εντός πέντε (5) ημερών να διαβιβάσουν στην Δ/νση Διοικητικού Προσωπικού κατάλογο υπόχρεων στην εν λόγω Δήλωση και με προσωπική τους ευθύνη να λάβει γνώση ενυπόγραφα όλο το προσωπικό.Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Συνημμένα


 Ετικέτες:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο