Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-03-2000 ]

ΠΟΛ.1086/7.3.2000 Δικαιολογητικά για την απόδειξη της ωφέλειας από την αγορά και πώληση μετοχών

(Δικαιολογητικά για την απόδειξη της ωφέλειας από την αγορά και πώληση μετοχών)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 7 Μαρτίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1024266/438/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ: Α
Τηλέφωνα: 3375314-5

ΠΟΛ.: 1086

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά για την απόδειξη της ωφέλειας από την αγορά και πώληση μετοχών.

Με αφορμή ερωτήματα που μας έχουν υποβληθεί, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας
πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν.2238/1994 προβλέπεται η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των Φυσικών Προσώπων για τα κέρδη που προκύπτουν από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

2. Τα κέρδη αυτά, που προκύπτουν από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο και σύμφωνα με τα ανωτέρω απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος, γράφονται στους Κωδικούς 657-658 του Πίνακα 5 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Φυσικών Προσώπων οικονομικού έτους 2000.

3. Για την απόδειξη της απόκτησης των κερδών αυτών πρέπει να επισυναφθούν στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος τα πινάκια αγοράς και πώλησης των συγκεκριμένων μετοχών.

4. Τέλος, επισημαίνεται ότι στους πιο πάνω Κωδικούς 657-658 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος γράφεται το καθαρό ποσό πώλησης των μετοχών αυτών (τιμή πώλησης μειωμένη με την προμήθεια, το φόρο και τα έξοδα μεταβίβασης και Χρηματιστηρίου), μειωμένο με τη δαπάνη απόκτησής τους (τιμή αγοράς αυξημένη με την προμήθεια κι τα έξοδα μεταβίβασης και Χρηματιστηρίου), όπως προκύπτουν από τα πινάκια των συγκεκριμένων μετοχών που συνυποβάλλονται με τη δήλωση εισοδήματος.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο