Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-12-2003 ]

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 92/02.12.20 Στοιχεία για τον προσδιορισμό της κλάσης υπολογισμού της σύνταξης, σε περίπτωση υποβολής αίτησης για συνταξιοδότηση μέσα στο έτος 2004.

(Στοιχεία για τον προσδιορισμό της κλάσης υπολογισμού της σύνταξης, σε περίπτωση υποβολής αίτησης για συνταξιοδότηση μέσα στο έτος 2004.)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

03 Στοιχεία για τον προσδιορισμό της κλάσης υπολογισμού της σύνταξης, σε περίπτωση υποβολής αίτησης για συνταξιοδότηση μέσα στο έτος 2004.

92

Για τη διευκόλυνση των υπηρεσιών συντάξεων, στον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών της πενταετίας 1999-2003, που θα ληφθούν υπόψη για τον καθορισμό της ασφ/κής κλάσης υπολογισμού της σύνταξης, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν.1902/90, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του Ν.1976/1991 και συμπληρώθηκε με την παρ.1 του άρθρου 50 του Ν.2084/92, σε περίπτωση υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση μέσα στο έτος 2004, σας παραθέτουμε του λόγους και τους συντελεστές με τους οποίους πρέπει να αναπροσαρμοστούν οι αποδοχές των ανωτέρω ετών.

Οι αποδοχές του έτους 1999 κατά το λόγο:

41,19

1,1815 = 34,86Οι αποδοχές του έτους 2000 κατά το λόγο:


41,19
1,1356= 36,27Οι αποδοχές του έτους 2001 κατά το λόγο:


41,19
1,0762=38,27Οι αποδοχές του έτους 2002 κατά το λόγο:
41,19

1,0398=39,61
Οι αποδοχές του έτους 2003 κατά το λόγο:
41,19
1 = 41,19


Το σύνολο των αναπροσαρμοσθεισών συντάξιμων αποδοχών της κρίσιμης πενταετία θα διαιρεθεί με το σύνολο των ημερών εργασίας που πραγματοποίησε ο ασφ/νος μέσα στην κρίσιμη χρονική περίοδο, οι οποίες δεν μπορεί να είναι λιγότερες από 1000 ημέρες και με το μέσο ημερομίσθιο που θα προκύψει, θα γίνει η κατάταξη σε ασφ/κη κλάση με βάση τους πίνακες που ίσχυαν την περίοδο από 1/1/2003 έως 31/12/2003.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 50 του Ν.2084/1992, για όσους υποβάλουν αίτηση για συνταξιοδότηση μετά την 1/1/2002, για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών της κρίσιμη περιόδου, δεν λαμβάνονται υπόψη τα δώρα εορτών (Πάσχα και Χριστουγέννων - Εγκ.118/92).

Για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών, θα ληφθεί υπόψη το σύνολο των μηνιαίων πραγματικών αποδοχών και μέχρι το ύψος της ανώτατης ασφ/κής κλάσης, για το οποίο καταβλήθηκαν ασφ/κές εισφορές (ανώτατος ασφαλιστέος μισθός ή ημερομίσθιο).

Τέλος, στις περιπτώσεις που όλες οι συντάξιμες αποδοχές ανάγονται σε χρονικό διάστημα πριν την 31/12/90 ή την 31/12/91, η κατάταξη σε ασφ/κή κλάση θα γίνεται μέχρι την 22η ή την 25η αντίστοιχα, δηλ. την ανώτατη ασφ/κή κλάση που ίσχυε.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο