Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-03-2000 ]

ΠΟΛ.1087/8.3.2000 Εναρξη δραστηριότητας ανηλίκων

(Εναρξη δραστηριότητας ανηλίκων)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 8 Μαρτίου 2000
Αρ.Πρωτ.: 1024945/665/ΔΜ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Τηλέφωνα: 3375186-187

ΠΟΛ.: 1087

ΘΕΜΑ: Έναρξη δραστηριότητας ανηλίκων.

Με αφορμή τη δημιουργία προβλημάτων στις ΔΟΥ, για το λόγο ότι μετά την εφαρμογή του TAXIS δεν είναι δυνατή η έναρξη εργασιών από ανήλικο, ακόμα και στις περιπτώσεις που κάτι τέτοιο κρίνεται αναγκαίο, σας πληροφορούμε τα εξής:

Για τη δυνατότητα ή μη υποβολής δήλωσης έναρξης εργασιών από ανήλικο εφαρμόζεται το άρθρο 127 του Α.Κ., σύμφωνα με το οποίο όποιος έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του (ενήλικος) είναι ικανός για κάθε δικαιοπραξία. Στην πράξη, όμως, παρατηρούνται ειδικότερες περιπτώσεις, κατά τις οποίες ανήλικοι κάτω των 18 ετών ασκούν δραστηριότητα (διαφημιστικά spot, μουσικά ταλέντα, απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, π.χ. αυτοκινήτων Δ.Χ. για εκμετάλλευση κ.λπ.).

Για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων αυτών και προκειμένου να χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση έναρξης εργασιών, θα πρέπει να ελέγχετε τις ειδικότερες προϋποθέσεις που είναι απαραίτητο να συντρέχουν: α) ύπαρξη γονέα ο οποίος να ασκεί τη γονική μέριμνα και β) ορισμό επιτρόπου στην περίπτωση που δεν υπάρχει γονική μέριμνα (Α.Κ. 1589).
Το έργο TAXIS, ύστερα από σχετικό έγγραφο της ΔΟΥ, πρέπει να διευκολύνει τεχνικά την κατά τα ανωτέρω έναρξη εργασιών.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο