Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-03-2000 ]

ΠΟΛ.1085/7.3.2000 Το πάγιο ποσό φόρου που καταβάλλεται, με βάση την παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν.2579/1998, εφάπαξ κατά τη μεταβίβαση του οχήματος αυτοκινήτου Δημόσιας Χρήσης ως εμπορεύματος, δεν γράφεται στην ετήσια δήλωση φόρου εισοδήματος, ούτε συμψηφίζεται με τον οφειλόμενο φόρο με βάση αυτή τη δήλωση

(Το πάγιο ποσό φόρου που καταβάλλεται, με βάση την παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν.2579/1998, εφάπαξ κατά τη μεταβίβαση του οχήματος αυτοκινήτου Δημόσιας Χρήσης ως εμπορεύματος, δεν γράφεται στην ετήσια δήλωση φόρου εισοδήματος, ούτε συμψηφίζεται με τον οφειλόμενο φόρο με βάση αυτή τη δήλωση )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 7 Μαρτίου 2000
Αρ.Πρωτ. 1024265/439/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ.ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ Α'
Τηλέφωνο : 3375001

ΠΟΛ.: 1085

ΘΕΜΑ: Το πάγιο ποσό φόρου που καταβάλλεται, με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του ν.2579/1998, εφάπαξ κατά τη μεταβίβαση του οχήματος αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης ως εμπορεύματος, δεν γράφεται στην ετήσια δήλωση φόρου εισοδήματος, ούτε συμψηφίζεται με τον οφειλόμενο φόρο με βάση αυτή τη δήλωση.

1024265/439/Α0012/ΠΟΛ.1085/7.3.2000
Με αφορμή ερωτήματα που μας έχουν υποβληθεί σχετικά με το παραπάνω θέμα σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν.1160/1981 προστέθηκαν εδάφια στην παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.Δ.1146/1972, τα οποία αναφέρονται στη φορολογία της υπεραξίας (υπερτίμημα) που προκύπτει από την πώληση αυτοκινήτου (που αποτελεί πάγιο στοιχείο της πωλήτριας επιχείρησης) ως εμπόρευμα και στο συμψηφισμό, εφόσον το επιθυμεί ο φορολογούμενος, του φόρου που προκύπτει και καταβλήθηκε (ή βεβαιώθηκε) με βάση τις παραπάνω διατάξεις, με το ποσό του φόρου που προκύπτει κατά την εκκαθάριση της οικείας ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

2. Αν ο φορολογούμενος επιθυμεί αυτόν τον συμψηφισμό, θα γράψει στις οικείες ενδείξεις της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος το υπερτίμημα (υπεραξία) και το φόρο που προέκυψε με βάση τις διατάξεις που προαναφέρθηκαν, σε συνδυασμό με την περ. ζ' της παρ. 3 του άρθρου 28 του Ν.2238/1994 (Κωδ. 407-408 και 607-608 της ετήσιας δήλωσης, αντίστοιχα). Διαφορετικά θεωρείται ότι εξαντλήθηκε η φορολογική υποχρέωση για αυτή την υπεραξία (υπερτίμηση) με την αυτοτελή φορολόγησή της με τις διατάξεις που προαναφέρθηκαν.

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν.2579/1998 (ΦΕΚ 31/Α'/17.2.1998), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 28 του Ν.2682/1999, κατά τις μεταβιβάσεις αυτοκινήτων Δημόσιας Χρήσης από επαχθή αιτία που πραγματοποιούνται από 17.2.1998 μέχρι 31.12.2000, καταβάλλεται εφάπαξ πάγιο ποσό φόρου για την κάθε μεταβίβαση του αυτοκινήτου οχήματος (πάγιου στοιχείου).

4. Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του ίδιου άρθρου (10) και νόμου, κατά τη διάρκεια της ισχύος αυτού του άρθρου δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της περ. ζ' της παρ. 3 του άρθρου 28 του Ν.2238/1994 και του δεύτερου και επόμενων αυτού εδαφίων της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.Δ.1146/1976 για μεταβιβάσεις των αυτοκινήτων οχημάτων της παρ. 2 αυτού του άρθρου, δηλαδή για αυτοκίνητα Δημόσιας Χρήσης.

5. Κατά συνέπεια, τόσο το ποσό της ωφέλειας από την υπερτίμηση του πάγιου, όσο και το ποσό του φόρου που καταβάλλεται με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν.2579/1998 κατά την πώληση οχήματος αυτοκινήτου Δημόσιας Χρήσης ως εμπορεύματος, δεν θα γραφεί στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Τούτο, καθόσον με την επιβολή του σχετικού εφάπαξ ποσού φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση για το υπερτίμημα που προκύπτει κατά τη μεταβίβαση αυτή και, δεδομένου ότι, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο, δεν εφαρμόζονται για τις υπόψη μεταβιβάσεις οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.Δ.1146/1976 και της περ. ζ' της παρ. 3 του άρθρου 28 του Ν.2238/1994.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο