Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-10-2015 ]

Αριθ. πρωτ.: 50916/1971/21.10.2015 Εγκύκλιος ενημέρωσης σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας αναφορικά με τα Οχήματα Ειδικής Χρήσης − Ειδικού Σκοπού

(Εγκύκλιος ενημέρωσης σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας αναφορικά με τα Οχήματα Ειδικής Χρήσης − Ειδικού Σκοπού)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα 21 Οκτωβρίου 2015
Αριθ.Πρωτ. : 50916/1971

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ και ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ και ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ

Ταχ. Δ/νση: Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
Τ.Κ.: 101 91 ΠΑΠΑΓΟΥ
Πληροφορίες: Γ. Γουγουλάκης
Τηλέφωνο: 210 6508436
FAX: 210 6508425
E mail: [email protected]

ΘΕΜΑ : Εγκύκλιος ενημέρωσης σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας αναφορικά με τα Οχήματα Ειδικής Χρήσης − Ειδικού Σκοπού.

ΣΧΕΤ: Σχετ. 1 : Αρ. Πρωτ. Οικ. 80675, 28-9-2015
Σχετ. 2 : Αρ. Πρωτ. 50916/1971, 19-8-2015
Σχετ. 3 : Αρ. Πρωτ. 58332/2315, 28-9-2015

Σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά, μετά από ερωτήματα υπηρεσιών και πολιτών, σας ενημερώνουμε τα εξής:

1) Η ερμηνευτική ανακοίνωση της Επιτροπής ασχολείται κατά κύριο λόγο με τις διαδικασίες ταξινόμησης οχημάτων όπου έχουν έγκριση τύπου κοινή για όλα τα κράτη μέλη (π.χ. επιβατικά, λεωφορεία κ.λ.π).

Για οχήματα χαρακτηρισμένα ως Ειδικής Χρήσης-Εδικού Σκοπού, η ίδια η οδηγία ΕΤ επιτρέπει λόγω των ιδιαιτεροτήτων των Ειδικών Οχημάτων, αποκλίσεις από οδηγίες σε εθνικό επίπεδο.

Συνεπώς δεν είναι δυνατόν να υποστηριχθεί βάσιμα από το γεγονός και μόνο ότι το όχημα εγκρίθηκε σύμφωνα με τους κανόνες άλλου κράτους, που πιθανά να έχει τεχνικά χαρακτηριστικά που διαφέρουν από την εθνική νομοθεσία του κάθε κράτους, να συνιστά και ισοδύναμη έγκριση τύπου.

2) Διευκρινιστικά με τις διατάξεις του αρ 5, της 3763/111/15, σας ενημερώνουμε ότι είναι αυτονόητο ότι, όταν κατά την διάρκεια του ελέγχου του οχήματος από την Δ/νση Μεταφορών έχει προσκομιστεί έγγραφο Τεχνικού Ελέγχου από ΙΚΤΕΟ ή από Δημόσιο ΚΤΕΟ άλλης περιοχής, δεν απαιτείται η υπογραφή του Πρακτικού Επιθεώρησης από τον προϊστάμενο του ΚΤΕΟ.

Ισχύον το ΔΤΕ ή το Δελτίο Εκουσίου Τεχνικού Ελέγχου, θεωρείται αυτό που δεν έχει επικίνδυνες και σοβαρές ελλείψεις.

3) Η διαδικασία στα μεταβιβαζόμενα οχήματα του αρ. 5, της 3763/111/15 διενεργείται άπαξ. Εφόσον ένα όχημα διαθέτει έγκριση τύπου Ειδικής Χρήσης-Εδικού Σκοπού, σύμφωνα με το άρ. 4, ή έγκριση ταξινόμησης σύμφωνα με το άρ. 5, το όχημα θα μπορεί να μεταβιβάζεται με επιθεώρηση, ελέγχοντας τα στοιχεία της έγκρισης τύπου (αρ. 4), ή της εντολής ελέγχου (αρ. 5).

Επισημαίνεται ότι εάν υπάρχει μελέτη στο φάκελλο του οχήματος μπορεί, μετά από έλεγχο για την ορθότητα της μελέτης από τον μηχανικό, να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογητικό για την έκδοση της έγκρισης ταξινόμησης.

4) Όσον αφορά την σημείωση e, δεν απαιτείται προσκόμιση πιστοποιητικών, παρά μόνο η ύπαρξη αυτού μετά από οπτικό έλεγχο.Ο Διευθυντής
Θωμάς Ευγένιδης

Ακριβές Αντίγραφο
Γ. ΓουγουλάκηςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο