Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-03-2000 ]

ΠΟΛ.1083/1.3.2000 Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 81 του v.2238/1994 σε περίπτωση αποδοχής κληρονομιάς - Πιστοποιητικό ΔΟΥ δήλωσης από τον αποβιώσαντα των κληρονομιαίων ακινήτων

(Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 81 του v.2238/1994 σε περίπτωση αποδοχής κληρονομιάς - Πιστοποιητικό ΔΟΥ δήλωσης από τον αποβιώσαντα των κληρονομιαίων ακινήτων )

Κατηγορία: Φορολογία ΚεφαλαίουΑθήνα, Αθήνα 1 Μαρτίου 2000
Αριθμ. Πρωτ.: 1023358/432/Α0012


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ .
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'
Τηλέφωνο: 3375314-5

ΠΟΛ.: 1083


ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 81 του ν. 2238/1994 σε περίπτωση αποδοχής κληρονομίας

Πιστοποιητικό ΔΟΥ δήλωσης από τον αποβιώσαντα των κληρονομιαίων ακινήτων 1023358/432/Α0012/ΠΟΛ.1083/1.3.2000

Με αφορμή ερωτήματα που μας έχουν υποβληθεί αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας
πληροφορούμε τα ακόλουθα:
1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 81 του Ν.2238/1994 ορίζεται ότι οι συμβολαιογράφοι υποχρεούνται να αρνηθούν τη σύνταξη συμβολαιογραφικών εγγράφων αν δεν προσκομισθεί πιστοποιητικό του Προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟΥ, από το οποίο προκύπτει ότι τα μισθώματα του ακινήτου που μεταβιβάζεται δηλώθηκαν στη
φορολογία εισοδήματος κατά την τελευταία διετία πριν από τη μεταβίβαση. 2. Με την υπ' αριθ. Ε.14346/ΠΟΛ.244/28.12.1979 ΔΥΟ, ερμηνεύοντας τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.820/1978, σε περίπτωση απόκτησης ακινήτου με κληρονομικό δικαίωμα, έγινε δεκτό ότι στην περίπτωση μεταγραφής της δήλωσης
αποδοχής κληρονομιάς ή του κληρονομητηρίου απαιτείται να προσκομίσει ο κληρονόμος πιστοποιητικό του αρμόδιου Οικονομικού Εφόρου ότι δηλώθηκε το εισόδημα που προέκυψε από τα κληρονομιαία ακίνητα κατά την τελευταία προ του θανάτου διετία ή να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.Δ.105/1969 ότι τα περιουσιακά αυτά στοιχεία δεν απέφεραν κανένα εισόδημα κατά το χρόνο που βρίσκονται στην κυριότητα ή νομή του κληρονομουμένου μέσα στην τελευταία προ του θανάτου πενταετία.

3. Σύμφωνα με την ίδια διαταγή για την έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται από την περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 41 του Ν.820/1978, δεν απαιτείται να έχουν δηλωθεί και τα εισοδήματα που προέκυψαν από οικοδομές κατά
το χρονικό διάστημα από τις αρχς του έτους μέχρι την ημερομηνία θανάτου του φορολογούμενου, διότι τα εισοδήματα αυτά έχουν υποχρέωση να τα δηλώσουν οι κληρονόμοι το αμέσως επόμενο οικονομικό έτος, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.Δ.3323/1955.

4. Επίσης, από τη Διοίκηση έγινε δεκτό ότι, προκειμένου να γίνει αποδοχή κληρονομιάς των ακινήτων που κληρονομήθηκαν, πρέπει να προσκομίζεται στο συμβολαιογράφο πιστοποιητικό του αρμόδιου Προϊσταμένου ΔΟΥ, από το οποίο να προκύπτει ότι τα κληρονομιαία ακίνητα δηλώθηκαν από τον αποβιώσαντα τα δύο (2)
προ του θανάτου έτη, στα οποία δεν περιλαμβάνεται το χρονικό διάστημα από τις αρχές του έτους μέχρι την ημερομηνία του θανάτου του φορολογούμενου.

5. Συνεπώς, στην περίπτωση που ο φορολογούμενος απεβίωσε για παράδειγμα στις 6.8.1998, προκειμένου να συνταχθεί πράξη αποδοχής κληρονομιάς, πρέπει οι κληρονόμοι να προσκομίσουν πιστοποιητικό ότι δηλώθηκαν από τον κληρονομούμενο τα μισθώματα των κληρονομιαίων ακινήτων κατά τα οικον. έτη 1997 και 1998
(χρήσεις 1996 και 1997) και όχι κατά τα οικον. έτη 1998 και 1999 (χρήσεις 1997 και 1998).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο