Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-10-2015 ]

Π.Κ. 7/29.9.2015 Παράταση χρόνου ισχύος της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2014

(Παράταση χρόνου ισχύος της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2014)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Π.Κ. 7/29.9.15

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2014


Στην Αθήνα, σήμερα 29η Σεπτεμβρίου 2015, μεταξύ αφενός των εργοδοτικών οργανώσεων Σ.Ε.Β., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., Ε.Σ.Ε.Ε., Σ.Ε.Τ.Ε., που συμβάλλονται στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και αφετέρου της Γ.Σ.Ε.Ε., όλων νομίμως εκπροσωπούμενων αντίστοιχα από τους υπογράφοντες, συμφωνούνται τα εξής:

ΑΡΘΡΟ 1°

Κατ' εφαρμογή τής διάταξης του εδαφίου β' του άρθρου 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2014 (Π.Κ. 3/26-3-2014) παρατείνεται, με τους ίδιους, στο σύνολο τους, όρους, η ισχύς της ΕΓΣΣΕ 2014 από τη λήξη της συμβατικής ισχύος της μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015.

ΑΡΘΡΟ 2°

Τα συμβαλλόμενα μέρη ρητώς συμφωνούν ότι, εάν κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. με οποιονδήποτε τρόπο αρθεί οποιαδήποτε περιοριστική διάταξη, που έχει επιβληθεί με νομοθετική παρέμβαση στο περιεχόμενο της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2010-2011-2012, τότε θα ξεκινήσουν άμεσες διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό των μισθολογικών όρων της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
 
 
Για τη Γ.Σ.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος
Ι. Παναγόπουλος

Ο Γεν. Γραμματέας
Ν. Κιουτσούκης

Για τον Σ.Ε.Β.

Ο Πρόεδρος
Θ. Φέσσας

Ο Αντιπρόεδρος
Κ. Μπίτσιος

Για τη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος
Γ. Καββαθάς

Ο Γεν. Γραμματέας
Γ. Κουράσης

Για την Ε.Σ.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος
Β. Κορκίδης

Ο Γεν. Γραμματέας
Γ. Καρανίκας

Για τον Σ.Ε.Τ.Ε.

Ο Πρόεδρος
Αν. Ανδρεάδης

Ο Γεν. Γραμματέας
Γ. ΒερνίκοςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο