Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-10-2015 ]

Αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1132894 ΕΞ 2015/13.10.2015 Απαλλαγή Επιτυχόντων Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους

(Απαλλαγή Επιτυχόντων Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 13/10/2015
Αρ. Πρωτ.:ΔΔΑΔ Β 1132894 ΕΞ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ β'

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο:210 3375138-9
Fax:210 3375049

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΘΕΜΑ : « Απαλλαγή Επιτυχόντων Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους »


Έχοντας υπόψη:

1. το Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178/Α/29.08.2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών»,

2. τις αρ. πρωτ : Δ2Α 1170034 ΕΞ 2011 AYΟ και Δ2Α 1042539 ΕΞ 2013 ΑΥΟ «Προκηρύξεις- προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών για την επιλογή των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους.»

3. το αρ. πρωτ. : Ε.Ε.Ε.Ε.Β. 1104403 ΕΞ 28/6/2013 έγγραφο της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής Προσωπικού για τις θέσεις του Υπουργείου Οικονομικών που καλύπτονται από Ελεγκτές Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους ,

4. την αρ. Δ6Α1153411 ΕΞ 2011/9.11.2011 (ΦΕΚ 2656/Β/9-11-2011) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της ΑΥΟ Δ6Α 1028842 ΕΞ 2013/19.2.2013 (ΦΕΚ 486/Β/1-3-2013) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Καθορισμός του αριθμού των θέσεων των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους και των υπηρεσιακών μονάδων στις οποίες κατανέμονται, των προσόντων, των συντελεστών βαρύτητας, του τρόπου και της διαδικασίας της αξιολόγησης των υποψηφίων για τις θέσεις αυτές, καθώς και των όρων του Συμβολαίου Αποδοτικότητας των ιδίων και των Προϊσταμένων αυτών»

5. την αρ πρωτ. Δ6Α 1105815 ΕΞ 2013/2.7.2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακατανομή των θέσεων των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους, που έχουν κατανεμηθεί ανά Περιφέρεια, για την κάλυψη των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και κατανομή τους στις υπηρεσίες αυτής»,

6. την αρ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ 130/Β/28.1.2013) Απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών όπως ισχύει,

7. την αριθμ. 20/25.6.2014 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 360/Υ.Ο.Δ.Δ./ 25.6.2014) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών»,

8. το Π.Δ. 410/88 (ΦΕΚ 191/Α/30.8.1988), όπως ισχύει, 

9. τη γνώμη του Β' Υπηρεσιακού Συμβουλίου όπως διατυπώθηκε κατά την στις 2-10-2015,

10. το αρ. πρωτ. 314/5-10-2015 ενημερωτικό σημείωμα της Προέδρου συνεδρίασή του Β' Υπηρεσιακού Συμβουλίου,

11. τις υπηρεσιακές ανάγκες,

12. τις αιτήσεις των υπαλλήλων
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Την απαλλαγή των παρακάτω Επιτυχόντων Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους:

Α/Α ΑΜΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΤ ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ
1 347807 ΚΑΡΦΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ
2 399220 ΚΟΥΣΤΕΝΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
3 462374 ΞΕΡΑ ΑΝΝΑ ΔΕ/ΙΔΑΧ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΔΟΥ Δ' ΘΕΣ/ΚΗΣ

Β. Η απόφαση να κοινοποιηθεί άμεσα στους παραπάνω υπαλλήλους.Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο