Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-04-1994 ]

ΠΟΛ.1101/27.4.1994 ΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ. Φ.Π.Α. ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΌΣΕΩΝ

(ΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ. Φ.Π.Α. ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΌΣΕΩΝ)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα 27 Απριλίου 1994
Αρ. Πρ. 1049756/4610/968/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε. Φ.
ΤΜΗΜΑ Α/Ι
Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2 - 4
Ταχ. Κωδ : 10672 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Α. Καλύβα
Τηλέφωνο : 3647202 - 5
FAX : 3645413

ΠΟΛ 1101

ΘΕΜΑ : "Απεικόνιση των επιστροφών - εκπτώσεων ενδοκοινοτικών παραδόσεων στα έντυπα ΦΠΑ".

Υπ. Οικ. Εγκ. 1049756/4610/968/0014/

1. Οι επιστροφές ή εκπτώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε μία φορολογική περίοδο και αφορούν ενδοκοινοτικές παραδόσεις προηγούμενων φορολογικών περιόδων αναγράφονται αφαιρετικό στον κωδ. 309 του πίνακα Δ της περιοδικής εκκαθάρισης Φ.Π.Α. (Έντυπο 004Φ.Π.Α. ΕΚΔΟΣΗ 1994) δηλαδή στον ίδιο κωδικό στον οποίο αναγράφεται η φορολογητέα αξία των ενδοκοινοτικών παραδόσεων της ίδιας φορολογικής περιόδου.

2. Εξάλλου, σύμφωνα με τις Οδηγίες συμπλήρωσης της προαναφερόμενης περιοδικής εκκαθάρισης Φ.Π.Α., επιτρέπεται η εγγραφή αρνητικών ποσών σε όλους τους κωδικούς του εντύπου. Ειδικότερα, για τη συμπλήρωση του πίνακα Δ επισημαίνεται ότι, όλα τα δεδομένα των εκροών και εισροών γράφονται αφού προηγουμένως αφαιρεθούν οι επιστροφές και εκπτώσεις, οι οποίες αφορούν τη συγκεκριμένη φορολογική περίοδο, με την προϋπόθεση ότι τα φορολογικά στοιχεία έχουν ημερομηνία μέχρι την τελευταία ημέρα της οικείας φορολογικής περιόδου.

Σε περίπτωση δε που προκύπτουν αρνητικά ποσά, αξιών και φόρου, λόγω των παραπάνω πράξεων, αυτά θα αναγράφονται με το πρόσημο πλην () πριν από αυτόν.
Σημειώνεται ότι ο παραπάνω τρόπος απεικόνισης των επιστροφών ή εκπτώσεων επί ενδοκοινοτικών παραδόσεων συγκεκριμένης φορολογικής περιόδου καλύπτει και την περίπτωση που οι πράξεις αυτές αφορούν ενδοκοινοτικές παραδόσεις προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου.


 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο