Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-10-2015 ]

Αρ. πρωτ.: Δ13 ΦΜΑΠ 1122624 ΕΞ 2015/22.9.2015 Ολοκλήρωση εκκρεμοτήτων ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014

(Ολοκλήρωση εκκρεμοτήτων ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Αθήνα, 22-9-2015
Αρ. Πρωτ: Δ13 ΦΜΑΠ 1122624 ΕΞ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8
10184 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3375360

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Ολοκλήρωση εκκρεμοτήτων ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014.


Με αφορμή τη διαδικασία έκδοσης των πράξεων προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2015 για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούν τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων έτους 2014 για επεξεργασία από τις υπηρεσίες σας, οι οποίες πρέπει να ολοκληρωθούν άμεσα.

Προς τούτο ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. οφείλει να εποπτεύσει προσωπικά τους αρμοδίους υπαλλήλους και, όπου απαιτείται, να ορίσει επιπλέον προσωπικό ώστε η διαχείριση των τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 έτους 2014 να έχει ολοκληρωθεί μέχρι και την 9η Οκτωβρίου 2015. Τονίζεται το άκρως επείγον της συγκεκριμένης εργασίας, η οποία θα πρέπει να προταχθεί των τυχόν λοιπών εργασιών του τμήματος και η οποία έχει το χαρακτήρα προαπαιτούμενης ενέργειας για την εκπλήρωση των εκ του ν.4336/2015 υποχρεώσεών μας.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η διαχείριση των δηλώσεων δεν μπορεί να ολοκληρωθεί διότι ο υπόχρεος δεν έχει προσκομίσει τα προσήκοντα παραστατικά, πρέπει να του αποστείλετε έγγραφη ειδοποίηση, ώστε να τα προσκομίσει εντός πέντε (5) ημερών επισημαίνοντάς του ότι σε αντίθετη περίπτωση η δήλωση του δεν θα μεταφερθεί το έτος 2015.

Τέλος στις 12 Οκτωβρίου 2015 ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. θα ενημερώσει τη Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected] ως προς τον αριθμό των δηλώσεων που εκκρεμούν στη Δ.Ο.Υ.
Ακριβές Αντίγραφο
O Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Ο Γεν. Δ/ντής Φορολογικής Διοίκησης
Ιωάννης Μπάκας


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο