Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-02-2000 ]

ΠΟΛ.1070/24.2.2000 Παράταση υποβολής ανακλητικών δηλώσεων οικονομικού έτους 1999

(Παράταση υποβολής ανακλητικών δηλώσεων οικονομικού έτους 1999 )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1004838/106/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ.ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: Μ.Μαμάκου
Τηλέφωνα: 3375315

ΠΟΛ.: 1070

ΘΕΜΑ: Παράταση υποβολής ανακλητικών δηλώσεων οικον. έτους 1999
1004838/106/Α0012/ΠΟΛ.1070/24.2.00

Με αφορμή ερωτήματα που μας έχουν υποβληθεί, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 61 του Ν.2238/1994 η δήλωση αποτελεί δεσμευτικό τίτλο για το φορολογούμενο. Μπορεί, όμως, για λόγους συγγνωστής πλάνης, να την ανακαλέσει, εν όλω ή εν μέρει, φέροντας και το βάρος της απόδειξης των πραγματικών περιστατικών που τη συνιστούν. Η ανάκληση γίνεται με την υποβολή δήλωσης μέσα στο οικείο οικονομικό έτος (δηλαδή μέχρι 31/12 του οικείου έτους) στον Προϊστάμενο της ΔΟΥ. Αν η ανακλητική δήλωση υποβληθεί σε χρόνο μεταγενέστερο του οικείου οικονομικού έτους, ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ
υποχρεούται να γνωστοποιήσει στο φορολογούμενο, επί αποδείξει, ότι η ανάκληση δεν γίνεται δεκτή λόγω παρόδου του οικείου οικονομικού έτους και ο φορολογούμενος μπορεί να προσφύγει ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου.

2. Με την υπ' αριθ. 1119668/6712/0016/ΑΥΟ, μεταξύ άλλων, δόθηκε παράταση στις προθεσμίες υποβολής όλων των δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών και τελών που λήγουν στις 31.12.1999 μέχρι και 12.1.2000, επειδή κατά την 31.12.1999 δεν ήταν δυνατή η πραγματοποίηση συναλλαγών στις ΔΟΥ, λόγω του κλεισίματος των εμπορικών Τραπεζών κατά την ημέρα αυτή.

3. Υστερα από τα παραπάνω και προκειμένου να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των φορολογούμενων λόγω των εντυπώσεων που προκλήθηκαν από την παραπάνω απόφαση, γίνεται δεκτό ότι οι ανακλητικές δηλώσεις οικονομικού έτους 1999 που υποβλήθηκαν στις αρμόδιες ΔΟΥ μέχρι τις 12.1.2000 θεωρούνται ότι υποβλήθηκαν μέσα στο οικείο οικονομικό έτος.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο