Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-09-2015 ]

Βουλή των Ελλήνων αριθμ. πρωτ.: 12244/24.9.2015 Περιεχόμενο του ειδικού εντύπου δήλωσης περιουσιακής κατάστασης κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 223 του Ν. 4281/2014, καθώς και του εντύπου δήλωσης οικονομικών συμφερόντων κατά το άρθρο 229 του Ν. 4281/2014

(Περιεχόμενο του ειδικού εντύπου δήλωσης περιουσιακής κατάστασης κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 223 του Ν. 4281/2014, καθώς και του εντύπου δήλωσης οικονομικών συμφερόντων κατά το άρθρο 229 του Ν. 4281/2014)

Κατηγορία: Πόθεν Έσχες

Αριθμ.
Πρωτ. 12244
Διεκπ. 7978


(ΦΕΚ Β' 2113/30-09-2015)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 2 του Συντάγματος,

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 και του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31.12.2003), όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 222 και 223 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/8.8.2014) αντίστοιχα, και ισχύουν,

3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 229 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/8.8.2014),

4. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2746/4−9−2015 εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και την υπ’ αριθ πρωτ. 2840/24−9−2015 ορθή επανάληψη του περιεχομένου της,

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το περιεχόμενο του ειδικού εντύπου δήλωσης περιουσιακής κατάστασης των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως και κδ΄, κζ΄, λα΄ έως και μγ΄, με΄, μστ΄ και μζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3213/2003, όπως ισχύει, καθώς και το περιεχόμενο του εντύπου δήλωσης οικονομικών συμφερόντων, ως εξής:

Βλέπε συνημμένο αρχείο


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΖΩΗ Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Συνημμένα


 Ετικέτες:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο