Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-09-2015 ]

Αριθ. πρωτ.: ΔΝΣγ/οικ.58457/ΦΝ 463.2/25.9.2015 Δημοσίευση υπουργικής απόφασης για τη μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ στην ανάθεση δημοσίων συμβάσεων του Ν. 3316/2005

(Δημοσίευση υπουργικής απόφασης για τη μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ στην ανάθεση δημοσίων συμβάσεων του Ν. 3316/2005)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 25-9-2015
Αριθ. Πρωτ.ΔΝΣγ/οικ.58457/ΦΝ 463.2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜ. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗTIKHΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ και ΚΑΛΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ
Τμήμα : γ΄

Ταχ. Δ/νση : Χαρ.Τρικούπη 182
Ταχ. Κώδικας : 101 78 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2131523558 -2131523555
FAX: 2131523572
Email : [email protected]

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση υπουργικής απόφασης για τη μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ στην ανάθεση δημοσίων συμβάσεων του Ν. 3316/2005.


1.Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ αρ. 2021/2015 τεύχος Β΄ δημοσιεύτηκε η αρ.πρωτ. 90947/7.9.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας , Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με θέμα : «Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών του Ν.3316/2005».

Με την ανωτέρω απόφαση η υποχρεωτική χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ) μετατίθεται και ορίζεται σε δημόσιες συμβάσεις για την εκπόνηση μελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών του Ν.3316/2005, για όλους τους φορείς του Δημοσίου την 01-12-2015.

2. H Εγκύκλιος αυτή να γνωστοποιηθεί σε όλους τους αρμόδιους για την εφαρμογή της υπαλλήλους και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου (www.ggde.gr) και στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του Προγράμματος «Διαύγεια» για ενημέρωση παντός ενδιαφερομένου.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Θ. ΠΕΡΚΑ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο