Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-02-2000 ]

ΠΟΛ.1067/25.2.2000 Τύπος και περιεχόμενο δεύτερου αντιτύπου βεβαίωσης αποδοχών

(Τύπος και περιεχόμενο δεύτερου αντιτύπου βεβαίωσης αποδοχών)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1020749/373/Α0012
ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)
 ΠΟΛ.:1067
ΤΜΗΜΑΑ΄
Β.ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗΔ/ΝΣΗΚΕ.Π.Υ.Ο.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΕΦΑΡΜΟΓΩΝ H/Y (Δ.30) -
ΤΜΗΜΑΣΤ΄

ΘΕΜΑ: Τύποςκαιπεριεχόμενοδεύτερουαντιτύπουβεβαίωσηςαποδοχών.
1020749/373/A0012/ΠΟΛ.1067/25.2.00

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της υπ' αριθ. 1012127/101/Α0012/ΠΟΛ.1030/27.1.1993 απόφασής μας και της υπ' αριθ. 1006297/88/Α0012/ διαταγής, σας γνωρίζουμε ότι το "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ" που επισυνάπτεται στην ανωτέρω διαταγή, στο οποίο περιγράφονται τα χαρακτηριστικά των αποδεκτών μέσων
που χρησιμοποιούνται για την υποβολή σε ψηφιακή μορφή του δεύτερου αντιτύπου βεβαίωσης για τις αποδοχές ή τις συντάξεις που καταβλήθηκαν στους δικαιούχους από 1.1.1999 έως 31.12.1999, καθώς και το φόρο που παρακρατήθηκε από αυτούς,

αντικαθίσταται από το "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ" που επισυνάπτεται στην παρούσα.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΡΥΣ
********************************************************************************
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / ΤΜΗΜΑ Α΄
ΚΕΠΥΟ - Δ/ΝΣΗ 30η / ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚ¶ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ RECORDS ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΑΝΤΙΤΥΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο