Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-09-2015 ]

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 441/23.9.2015 Ενιαία αντιμετώπιση της καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. των οικονομικών καταστάσεων Ε.Π.Ε. και I.K.E.

(Ενιαία αντιμετώπιση της καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. των οικονομικών καταστάσεων Ε.Π.Ε. και I.K.E.)

Κατηγορία: Γ.Ε.ΜΗ.

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2015
ΑΡ Πρωτ : 441

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
Ακαδημίας 6 - 106 81 Αθήνα

Θέμα: Ενιαία Αντιμετώπιση της καταχώρισης στο ΓΕΜΗ των Οικονομικών καταστάσεων ΕΠΕ και IKE.

Σχετικά με το θέμα σας γνωρίζουμε ότι:

1. Με το άρθρο 22 του Νόμου 3190/1955 για ΕΠΕ και με το άρθρο 98 του Ν.4072/2012 για IKE, ορίζεται ότι οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των ΕΠΕ και IKE αντίστοιχα καταρτίζονται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων του Νόμου 2190/1920.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αρχικές και τροποποιημένες από τη Γενική Συνέλευση (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του/ων Διαχειριστού/στων και των Ελεγκτών (όπου απαιτείται) της εταιρείας, υποβάλλονται στο ΓΕΜΗ για δημοσιότητα.

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή έχει παρατηρηθεί ότι, κατά την υποβολή στο ΓΕΜΗ των οικονομικών καταστάσεων, δεν υποβάλλονται όλα τα από το νόμο απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα (όπως αναφέρονται ανωτέρω), αλλά υποβάλλεται μόνο ο ισολογισμός, εφιστάται η προσοχή στις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ, όπως αντιμετωπίζουν ενιαία τα σχετικά αιτήματα και εφόσον, κατά τον σχετικό έλεγχο (νομιμότητας και πληρότητας των δικ/κών), διαπιστώνουν ελλείψεις, θα πρέπει να επιστρέφουν τις σχετικές ηλεκτρονικές αιτήσεις στις εταιρείες και να ζητούν πλήρη υποβολή όλων των απαιτούμενων δικ/κών.Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
Μιχαήλ ΣφακιανάκηςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο