Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-09-2015 ]

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 440/17.9.2015 Αυτοματοποίηση της απόδοσης ΚΑΚ και της ανάρτησης σχετικής ανακοίνωσης στο πεδίο Δημοσιότητα του Πληροφορικού Συστήματος του Γ.Ε.ΜΗ.

(Αυτοματοποίηση της απόδοσης ΚΑΚ και της ανάρτησης σχετικής ανακοίνωσης στο πεδίο Δημοσιότητα του Πληροφορικού Συστήματος του Γ.Ε.ΜΗ.)

Κατηγορία: Γ.Ε.ΜΗ.

Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2015
Αρ. Πρωτ.: 440

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
Ακαδημίας 6 - 106 81 Αθήνα

Θέμα : Αυτοματοποίηση της απόδοσης ΚΑΚ και της ανάρτησης σχετικής ανακοίνωσης στο πεδίο Δημοσιότητα του Πληροφορικού Συστήματος του Γ.Ε.ΜΗ.

Σχετικά με το θέμα σας γνωρίζουμε ότι, το Εποπτικό Συμβούλιο, στην συνεδρίαση του της 16/9/2015, αποφάσισε ότι, στις περιπτώσεις που, οι μη Κεφαλαιουχικές εταιρίες (Ατομικές. Ο.Ε, Ε.Ε. Συνεταιρισμοί κ.λ.π), υποβάλλουν στο ΓΕΜΗ αιτήσεις καταχώρισης «του αποδεικτικού υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος», σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΚΥΑ 79752/30.12.2014 (ΦΕΚ 3623/Β/31-12-2014), η εφαρμογή του συστήματος του ΓΕΜΗ θα πρέπει, μετά από έλεγχο, τόσο για την συμπλήρωση των πεδίων της αίτησης (και ειδικά του πεδίου που καταχωρίζεται ο αριθμός του αποδεικτικού υποβολής της φορολογικής δήλωσης) όσο και για την εξόφληση του σχετικού τέλους καταχώρισης της αντίστοιχης αίτησης, να αποδίδει αυτόματα ΚΑΚ και να αναρτά επίσης αυτόματα σχετική ανακοίνωση στο πεδίο "Δημοσιότητα".

 
Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
Μιχαήλ ΣφακιανάκηςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο