Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-02-2000 ]

ΠΟΛ.1059/17.2.2000 Στατιστικά κατώφλια για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές έτους 2000

(Στατιστικά κατώφλια για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές έτους 2000 )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1017370/612/725/0014Δ΄


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Δ΄ (Διοικητικής Συνεργασίας & Ανταλλαγής
Πληροφορίων)
Πληροφορίες: Θ.Φλωρόπουλος
Τηλέφωνα: 3647202-5

ΠΟΛ.:1059


ΘΕΜΑ: Στατιστικά κατώφλια για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές έτους 2000.
1017370/612/725/Δ0014/ΠΟΛ.1059/17.2.2000

Σχετικά με το ανωτέρω αναφερόμενο θέμα και προκειμένου να καταστεί ευχερέστερος ο έλεγχος της υποβολής των δηλώσεων INTRASTAT από τις αρμόδιες ΔΟΥ, σας κοινοποιούμε συνημμένα, σε φωτοαντίγραφο, απόφαση της Γενικής Γραμματείας ΕΣΥΕ όπου ορίζονται τα στατιστικά κατώφλια για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές έτους
2000 και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Στατιστικά κατώφλια για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές έτους 2000 1442/Η-241/24.1.2000

Εχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις:
α) Του Ν.Δ.3627/1956 "περί οργανώσεως της ΕΣΥΕ" και του Π.Δ.532/1991 "περί οργανισμού της Γενικής Γραμματείας ΕΣΥΕ".

β) Του Ν.2392/1996 (ΦΕΚ 60/Α'/9.4.1996) "Πρόσβαση της Γενικής Γραμματείας ΕΣΥΕ σε διοικητικές πηγές κ.λπ.".
γ) Του Ν.1558/1985 "περί Κυβερνήσεως και Κυβερνητικών Οργάνων" και του Ν.2081/1992.

- Την υπ' αριθ. 4828/Α-2047/13.3.1997 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 8629/Α-3620/16.5.1997 απόφαση "περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής στο Γενικό Γραμματέα και στους ανωτέρους υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας ΕΣΥΕ να υπογράφουν με Εντολή Υπουργού".

- Τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3330/1991 του Συμβουλίου της 7.11.1991 για τις στατιστικές συναλλαγών αγαθών μεταξύ κρατών - μελών, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3046/1992 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

- Τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2256/1992 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σχετικά άρθρα 6 και 7.

- Τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 860/97/14.5.1997 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3046/1992, όσον αφορά την αξία των εμπορευμάτων.

- Την υπ' αριθ. 24189/Ι-2254/18.12.1992 κοινή Υπουργική Απόφαση "περί συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων ενδοκοινοτικού εμπορίου (σύστημα INTRASTAT)", άρθρα Α2 και Ε.

- Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας ΕΣΥΕ για το οικονομικό έτος 2000.

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε την αναπροσαρμογή των στατιστικών κατωφλίων εξομοίωσης, στατιστικής
αξίας και συναλλαγών μικρής αξίας για το έτος 2000, ως ακολούθως:
- εξομοίωσης
10.000.000 δρχ. (30.313 EURO) για τις αφίξεις
15.000.000 δρχ. (45.479 EURO) για τις αποστολές
- στατιστικής αξίας
431.000.000 δρχ. (1.306.508 EURO) για τις αφίξεις
574.000.000 δρχ. (1.739.990 EURO) για τις αποστολές
- συναλλαγών μικρής αξίας
33.000 δρχ. (100 EURO)ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο