Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-09-2015 ]

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 412/4.9.2015 Καταχώριση Ακύρωσης Λύσης και τελικού ισολογισμού ΕΠΕ

(Καταχώριση Ακύρωσης Λύσης και τελικού ισολογισμού ΕΠΕ)

Κατηγορία: Γ.Ε.ΜΗ.

Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2015
Αρ. Πρωτ.: 412

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Θέμα : Καταχώριση Ακύρωσης Λύσης και τελικού ισολογισμού ΕΠΕ.

Σχετικά : Έγγραφο σας Α.Π 2643/8-7-2015 (Με αρ. πρωτ. ΕΣ 322/9-7-2015)

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας, «σχετικά με την δυνατότητα καταχώρισης στο ΓΕΜΗ α) Συμβολαιογραφικής πράξης 15798/ 2015, για ακύρωση της συμβολαιογραφικής πράξης 7026/15-10-2010 (με την οποία η εταιρεία με επωνυμία ".................. ΕΠΕ" με βάση την απόφαση της γενικής συνέλευσης των εταίρων της 31/12/2007, είχε λυθεί και τεθεί σε εκκαθάριση την 31-12-2007 και είχε κατατεθεί στη συμβολαιογράφο ο τελικός-οριστικός ισολογισμός λήξης της εκκαθάρισης της 31-12-2007, ο οποίος όμως δεν είχε δημοσιευθεί στο ΦΕΚ και β) Συμβολαιογραφικής πράξης 15799/2015, για λύση της ΕΠΕ την 31-12-2008, με βάση απόφαση της γενικής συνέλευσης των εταίρων της 2/12/2013 και με οριστικό-τελικό ισολογισμό λήξης της εκκαθάρισης της 31-12-2008, σας γνωρίζουμε ότι η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου μας έχει ως εξής:

Από τη στιγμή που έχει λυθεί μια ΕΠΕ και έχει συνταχθεί ο τελικός-οριστικός ισολογισμός λήξης της εκκαθάρισης την 31-12-2007, (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη συμβολαιογραφική πράξης 7026/15-10-2010) το νομικό πρόσωπο της ΕΠΕ έχει λυθεί οριστικά και συνεπώς έκτοτε παύει να υφίσταται ως όργανο η Γενική Συνέλευση των εταίρων.

Κατόπιν αυτού δεν μπορεί να υπάρξει πρακτικό ΓΣ στις 2/12/2013, ενός μη υφισταμένου Νομικού Προσώπου και άρα δεν μπορεί να ανακληθεί - ακυρωθεί το συμβόλαιο 7026/15-10-2010, ούτε μπορούν να καταχωριστούν τα κακώς συνταχθέντα συμβόλαια 15798/2015 και 15799/2015.Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
Μιχαήλ ΣφακιανάκηςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο