Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-09-2015 ]

Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Σ48/65/10.9.2015 Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με τα ποσά που λαμβάνονται υπόψη κατά τον έλεγχο των εισοδηματικών κριτηρίων για τη χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ., στις περιπτώσεις που καταβάλλεται πολεμική σύνταξη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

(Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με τα ποσά που λαμβάνονται υπόψη κατά τον έλεγχο των εισοδηματικών κριτηρίων για τη χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ., στις περιπτώσεις που καταβάλλεται πολεμική σύνταξη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 10/9/2015
Αριθ. Πρωτ.Σ48/65

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)
Πληροφορίες: Π. Δάβου
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189
FAX: 2105230046
e-mail : [email protected]

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ    

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με τα ποσά που λαμβάνονται υπόψη κατά τον έλεγχο των εισοδηματικών κριτηρίων για τη χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ., στις περιπτώσεις που καταβάλλεται πολεμική σύνταξη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.


Σχετ: Το με αρ. πρωτ. Σ48/119/20.11.2013 Γενικό Έγγραφό μας.

1. Με το ως άνω Γενικό Έγγραφο και ειδικότερα την παρ. 3γ' σας είχαμε ενημερώσει ότι, κατά τον έλεγχο των εισοδηματικών κριτηρίων για τη χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ., στο συνολικό ετήσιο καθαρό εισόδημα από συντάξεις καθώς και στο ατομικό φορολογητέο εισόδημα, δεν συνυπολογίζονται, μεταξά άλλων, και τα ποσά που αντιστοιχούν στη σύνταξη που χορηγείται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σε αναπήρους και θύματα πολεμικής περιόδου κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας, δηλαδή στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους που λαμβάνουν αυτή την παροχή, ακριβώς επειδή οι ίδιοι κατέστησαν ανάπηροι και υπήρξαν θύματα πολεμικής περιόδου κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής τους υπηρεσίας και όχι στα μέλη των οικογενειών τους που λαμβάνουν τη σύνταξή τους εκ μεταβιβάσεως.

2. Η Γενική Δ/νση Κοινωνικής Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα της υπηρεσίας, με το με αρ. πρωτ. Φ.80000/126/24.6.2015 έγγραφο, το οποίο σας κοινοποιείται, διευκρίνισε τα παρακάτω:

Με το άρθ. 34 του ν. 3996/2011 επανοριοθετήθηκαν από το έτος 2011 και μετά οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης του Ε.Κ.Α.Σ., προκειμένου να επιτευχθεί η δικαιότερη και ορθολογικότερη καταβολή του.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι, για τον προσδιορισμό του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες καθώς και του φορολογητέου εισοδήματος, δεν λαμβάνονται υπόψη τα ποσά σύνταξης που χορηγεί το Γ.Λ.Κ. σε ανάπηρους και θύματα πολεμικής περιόδου κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας.

Οι διατάξεις του άρθ. 1 του ν.δ. 1044/1971, όπως ισχύει, ορίζουν την έννοια του όρου «ανάπηρος πολέμου», ενώ οι διατάξεις του άρθ. 2 του ίδιου νόμου ορίζουν ότι ως θύματα πολέμου νοούνται:

α) τα λαμβάνοντα πολεμική σύνταξη μέλη των οικογενειών των κατά το άρθρο 1 πεσόντων, αποβιωσάντων ή εξαφανισθέντων και

β) τα λαμβάνοντα πολεμική σύνταξη μέλη των οικογενειών των αποβιωσάντων αναπήρων πολέμου.

Κατόπιν των ανωτέρω διευκρινίσεων, παύει να ισχύει η οδηγία της παρ. 3γ του με αρ. πρωτ. Σ48/119/20.11.2013 Γενικού Εγγράφου και επομένως, κατά τον προσδιορισμό του συνολικού καθαρού ετήσιου εισοδήματος από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα καθώς και του φορoλoγητέoυ εισοδήματος, προκειμένου να χορηγηθεί το Ε.Κ.Α.Σ., εξαιρούνται τα ποσά που αντιστοιχούν στη σύνταξη που χορηγεί το Γ.Λ.Κ. τόσο στους ανάπηρους πολεμικής περιόδου κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας όσο και στα θύματα πολέμου (όπως αυτά έχουν περιγραφεί ανωτέρω).

Περιπτώσεις που έχουν κριθεί διαφορετικά θα επανεξεταστούν οίκοθεν, όπου αυτό είναι δυνατό, η μετά από αίτηση - όχληση των ενδιαφερομένων.

Όσον αφορά τις οδηγίες της παρ. 5 του κοινοποιούμενου εγγράφου, περί χορήγησης κατωτάτων ορίων σύνταξης, θα επανέλθουμε με νεότερο έγγραφο.Η ΓΕΝ1ΚΙI ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΙΙΗΡΕΣΙΩΝ
Χαρίκλεια Γδοντάκη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜ/ΧΗΣ ΓΡΑΜΜ/ ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο