Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-09-2015 ]

Αρ. πρωτ.: Φ.80000/οικ.39349/1341/10.9.2015 Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ. 31 του άρθρου 1 του ν.4334/2015 (ΦΕΚ 80, Α΄), όπως αναριθμήθηκε σε παρ. 30 με την παρ. 2 της Υποπαραγράφου Ε.2 του ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94, Α΄)

(Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ. 31 του άρθρου 1 του ν.4334/2015 (ΦΕΚ 80, Α΄), όπως αναριθμήθηκε σε παρ. 30 με την παρ. 2 της Υποπαραγράφου Ε.2 του ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94, Α΄))

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 10-9-2015
Αρ. Πρωτ: Φ.80000/οικ.39349/1341

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ και ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
Τμήμα Ασφάλισης Ασθένειας, Μητρότητας και κατ’ Οίκον Φροντίδας

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας : 101 10
Πληροφορίες : Δήμητρα Παραμύθη
Τηλέφωνο : 210 3368106
Φαξ : 210 3368105

Θέμα: Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ. 31 του άρθρου 1 του ν.4334/2015 (ΦΕΚ 80, Α΄), όπως αναριθμήθηκε σε παρ. 30 με την παρ. 2 της Υποπαραγράφου Ε.2 του ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94, Α΄)

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 80, τεύχος Α΄/16-7-2015, δημοσιεύθηκε ο νόμος 4334/2015 «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.)».

Με την παράγραφο 31 του άρθρου 1 του ν.4334/2015 (ΦΕΚ 80, Α΄) αυξάνεται το ποσοστό της ασφαλιστικής εισφοράς για υγειονομική περίθαλψη που παρακρατείται από τις κύριες συντάξεις και θεσπίζεται ασφαλιστική εισφορά για υγειονομική περίθαλψη για όλες τις επικουρικές συντάξεις, η οποία παρακρατείται από τις καταβαλλόμενες επικουρικές συντάξεις.

1. Ως Ταμεία επαγγελματικής υποχρεωτικής ασφάλισης του άρθρου 36 του ν.4052/2012 και υποχρεωτικής καταβολής εισφορών (άρθρο 4 του ν.4225/2014 ΦΕΚ 2, Α΄) οφείλετε από 01.07.2015 κι εφεξής να παρακρατείτε την εισφορά για υγειονομική περίθαλψη σε ποσοστό 6%, από τις καταβαλλόμενες επικουρικές συντάξεις.

2. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και για τα αναφερόμενα Ταμεία Αλληλοβοηθείας, καθόσον οι συνταξιούχοι των ταμείων αυτών δικαιούνται και λαμβάνουν παροχές ασθένειας σε είδος από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Το ανωτέρω ποσοστό υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου μηνιαίου ποσού της επικουρικής σύνταξης, σύμφωνα με τη ρητή ως άνω διάταξη και αποδίδεται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σύμφωνα με την αρ.Φ. 80000/οικ.22443/ 4522/8.10.2012 (Β΄2810) Κ.Υ.Α.

Τα ποσά που θα προκύψουν από τον υπολογισμό της ανωτέρω εισφοράς επί των συντάξεων των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2015 παρακρατούνται ισόποσα από τις επικουρικές συντάξεις μηνών Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2015.

Παρακαλούμε για ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών και εφαρμογή των παραπάνω αναφερομένων και την αποστολή σχετικών στοιχείων (ή ό,τι άλλο απαιτείται) στην Η.ΔΙ.Κ.Α.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο