Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-02-2000 ]

ΠΟΛ.1051/16.2.2000 Προθεσμία υποβολής ανακλητικών δηλώσεων των υπόχρεων της παρ. 4 του άρθρου 2 του v.2238/1994 με διαχείριση που έληξε μέχρι 16.11.1999

(Προθεσμία υποβολής ανακλητικών δηλώσεων των υπόχρεων της παρ. 4 του άρθρου 2 του v.2238/1994 με διαχείριση που έληξε μέχρι 16.11.1999 )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1016196/309/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ Α'
Πληροφορίες: Ηλ. Κατούδης
Τηλέφωνο: 3375317,318

ΠΟΛ.: 1051

ΘΕΜΑ: Προθεσμία υποβολής ανακλητικών δηλώσεων των υποχρέων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994, με διαχείριση που έληξε μέχρι 16 Νοεμβρίου 1999.

1016196/309/Α0012/ΠΟΛ.1051/16.2.00 


Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας υπενθυμίζουμε τα ακόλουθα:

1. Οι υπόχρεοι της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.2238/1994, οι οποίοι είτε απόκτησαν εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις (Δ' κατηγορίας), είτε από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος (Ζ' κατηγορίας) και διέκοψαν τη δραστηριότητά τους μέσα στο έτος 1999, εφόσον ήδη έχουν υποβάλει την ετήσια δήλωση (Εντυπο Ε5) φορολογίας εισοδήματος μέχρι και τις 16 Νοεμβρίου 1999, μπορούν να υποβάλουν συμπληρωματικές δηλώσεις μέχρι τις 17 Μαρτίου 2000, προσδιορίζοντας τα κέρδη τους με τις διατάξεις των άρθρων 33 και 51 του Ν.2238/1994, όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 6 και 7 του Ν.2753/1999.
Είναι αυτονόητο ότι οι νέες δηλώσεις και η καταβολή τυχόν φόρου κ.λπ. θα γίνει χωρίς την επιβολή πρόσθετου φόρου ή προστίμων ή άλλων κυρώσεων.

2. Σημειώνεται ότι, στις περιπτώσεις ταυτόχρονης εφαρμογής και του μειωμένου συντελεστή φόρου (νέο ποσοστό 30%), εφαρμόζονται ανάλογα όσα προαναφέρθηκαν.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο