Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-09-2015 ]

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 405/12.8.2015 Καταχώριση ανάκλησης αναβίωσης Ο.Ε.

(Καταχώριση ανάκλησης αναβίωσης Ο.Ε.)

Κατηγορία: Γ.Ε.ΜΗ.

Αθήνα, 12 Αυγούστου 2015
Αρ. Πρωτ. 405

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
Ακαδημίας 6 - 106 81 Αθήνα

Θέμα : Καταχώριση Ανάκλησης αναβίωσης εταιρείας «...................ΟΕ».

Σχετικά : Έγγραφο σας Α.Π 10464/30-6-2015 (Με αρ. πρωτ. ΕΣ 320/7-7-2015)

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφο σας, «σχετικά με την διαδικασία καταχώρισης της Ανάκλησης της αναβίωσης της εταιρείας "........................ ΟΕ", μετά το αριθ. πρωτ 53106/15.5.2015 έγγραφο της ΓΓΕ/Δ-ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ και ΓΕΜΗ και το αριθ. πρωτ. 281/12.6.2015 έγγραφο του ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του ΓΕΜΗ.», σας γνωρίζουμε ότι, η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου μας, έχει ως εξής :

Θα πρέπει να καταχωρίσετε στο ΓΕΜΗ και να αναρτήστε στη δημοσιότητα σχετική ανακοίνωση της Υπηρεσίας σας στην οποία να αναφέρεται ότι:

"Κατόπιν των α) αριθ. πρωτ 53106/15.5.2015 έγγραφο της ΓΓΕ/Δ-ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ και ΓΕΜΗ και β) αριθ. πρωτ. 281/12.6.2015 έγγραφο του ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του ΓΕΜΗ, ανακαλείται η από ....../.../2015 καταχώρηση στο ΓΕΜΗ με ΚΑΚ..........του από ..... /.../2015 ιδιωτικού συμφωνητικού (με το οποίο συμφωνήθηκε η αναβίωση της εταιρείας "..........ΟΕ") και η εταιρεία από την ...... /... /2015 (που παρήλθε το διάστημα των δύο μηνών από την αποχώρηση του .......... και που μέχρι τότε έπρεπε να έχει καταχωρισθεί και δημοσιευθεί η είσοδος νέου εταίρου), λύεται και τίθεται σε εκκαθάριση.

Επίσης θα πρέπει:

α) να διορθώσετε το status της εταιρείας σε «Υπό Εκκαθάριση»,

β) να διαγράψετε το εταίρο που καταχωρίσατε με την αναβίωση,

γ) να ενημερώσετε την αρμόδια ΔΟΥ για την ανάκληση της αναβίωσης και για τη θέση της εταιρείας σε εκκαθάριση και

δ) να ζητήσετε από τον εναπομείναντα μοναδικό εταίρο να προβεί στην εκκαθάριση και να συντάξει και να σας υποβάλει τον τελικό ισολογισμό με το πέρας της εκκαθάρισης, προκείμενου να τον καταχωρίσετε και να διαγράψετε οριστικά την εταιρεία.


Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
Μιχαήλ ΣφακιανάκηςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο