Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-02-2000 ]

ΠΟΛ.1038/1.2.2000 Αντιμετώπιση θεμάτων σχετικών με τη δωρεάν διάθεση αγαθών για τους πληγέντες από το σεισμό της 7.9.1999

(Αντιμετώπιση θεμάτων σχετικών με τη δωρεάν διάθεση αγαθών για τους πληγέντες από το σεισμό της 7.9.1999 )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2000
Αρ.Πρωτ.1011681/379/60/Α0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ
Τηλέφωνο: 3647202-5

ΠΟΛ..: 1038

ΘΕΜΑ: Αντιμετώπιση θεμάτων σχετικών με τη δωρεάν διάθεση αγαθών για τους πληγέντες από το σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 1999.

1011681/379/60/Α0014/ΠΟΛ.1038/1.2.00

Προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι επιτακτικές ανάγκες των πληγέντων από το σεισμό της 7.9.1999, εκδόθηκε η υπ' αριθ. 1090046/4446/616/εγκύκλιος, σύμφωνα με την οποία δίδεται η δυνατότητα, κατ' εξαίρεση, στις επιχειρήσεις που προσφέρουν είδη δωρεάν για το σκοπό αυτό, να τα παραδίδουν χωρίς την έκδοση στοιχείου αυτοπαράδοσης και αντίστοιχης επιβάρυνσης με ΦΠΑ, με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παραπάνω ΔΥΟ.
Επειδή πολλές επιχειρήσεις προσέφεραν διάφορα είδη για τους σεισμοπαθείς πριν την ημερομηνία έκδοσης της παραπάνω σχετικής εγκυκλίου (28.9.1999) και απέδωσαν τον αντίστοιχο ΦΠΑ, εκδίδοντας και το σχετικό παραστατικό, γίνεται δεκτό, για λόγους ίσης μεταχείρισης μεταξύ των δωρητών, οι επιχειρήσεις που προέβησαν
μέχρι και τις 28.9.1999 σε δωρεές για τους σεισμοπαθείς να συμψηφίσουν τον ΦΠΑ που κατέβαλαν για τις παραπάνω δωρεές, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην υπ' αριθ. 1090046/4446/616/ΔΥΟ.

Προκειμένου να συμψηφισθεί ο ΦΠΑ που κατεβλήθη για τις εν λόγω δωρεές, αυτός θα συμπεριληφθεί στην εκκαθαριστική δήλωση του 1999 στα προστιθέμενα ποσά στο φόρο εισροών στον Κωδικό 706.

Οι Φορολογικές Αρχές, στους ελέγχους που θα διενεργούν σε επιχειρήσεις που έχουν προβεί σε δωρεάν διάθεση αγαθών για τους σεισμοπαθείς στο διάστημα από 7.9.1999 έως και 28.9.1999, δεν θα καταλογίζουν ΦΠΑ, εφόσον οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις έχουν τηρήσει τις διαδικασίες της παρούσας σε συνδυασμό με την ΔΥΟ.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο