Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-09-2015 ]

Αριθμ. πρωτ.: Α1/οικ. 53147/2702/1.9.2015 Κοινοποίηση του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α'94) - Τροποποίηση διατάξεων για την ταξινόμηση ΦΙΧ αυτοκινήτων - Κατάργηση προϋπόθεσης πραγματοποίησης ακαθάριστων εσόδων (τζίρος)

(Κοινοποίηση του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α'94) - Τροποποίηση διατάξεων για την ταξινόμηση ΦΙΧ αυτοκινήτων - Κατάργηση προϋπόθεσης πραγματοποίησης ακαθάριστων εσόδων (τζίρος))

Κατηγορία: Λοιπά

Παπάγου, 01/09/2015
Αριθμ. Πρωτ. Α1/οικ. 53147 / 2702

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε

Τ.Κ.: 10191 Παπάγου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Βλάχου

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 6508510

FAX: 210 6508491

ΗΛ. Δ/ΝΣΗ: [email protected]

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α'94) - Τροποποίηση διατάξεων για την ταξινόμηση ΦΙΧ αυτοκινήτων - Κατάργηση προϋπόθεσης πραγματοποίησης ακαθάριστων εσόδων (τζίρος)

Σας αποστέλλεται προς ενημέρωση και εφαρμογή απόσπασμα του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α') «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για τη υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την υποπαράγραφο Α.2 του άρθρου 2 - Μέρος Β' του παραπάνω νόμου με την οποία τροποποιείται το ν.δ. 49/68 (ΦΕΚ Α'294), για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ):

i. Δεν απαιτείται πλέον η απόδειξη πραγματοποίησης ακαθάριστων εσόδων (τζίρος).

ii. Υποβάλλεται, μεταξύ άλλων, στην αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία Μεταφορών οποιοδήποτε νομίμως εκδοθέν δικαιολογητικό της οικείας Δ.Ο.Υ., το οποίο έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 30 ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης, από το οποίο να προκύπτει η λειτουργία της επιχείρησης καθώς και το αντικείμενο αυτής. Επίσης γίνονται αποδεκτές για το ίδιο θέμα σχετικές εκτυπώσεις από το TAXISNET.

iii. Υποβάλλεται, επιπρόσθετα, οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό στην αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία Μεταφορών, εφόσον απαιτείται για την άσκηση συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας σύμφωνα με ειδικές διατάξεις περί νομοθεσίας ΦΙΧ αυτοκινήτων (πχ βεβαίωση ορθής αναγγελίας ενάρξεως επαγγέλματος για την ταξινόμηση ΦΙΧ αυτοκινήτων Οδικής Βοήθειας, άδεια εμπορίας της Εταιρίας που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3054/2002, όπως ισχύει, για την ταξινόμηση ΦΙΧ Βυτιοφόρων αυτοκινήτων μεταφοράς υγρών καυσίμων, άδεια συλλογής - μεταφοράς επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων για την ταξινόμηση ΦΙΧ αυτοκινήτων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη συλλογή - μεταφορά επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων).

iv. Κατά τα λοιπά, πέραν της κατάργησης της προϋπόθεσης του τζίρου κατά τα ανωτέρω, εξακολουθούν να ισχύουν οι προβλεπόμενες γενικές ή ειδικές προϋποθέσεις για την ταξινόμηση συγκεκριμένων κατηγοριών ΦΙΧ αυτοκινήτων. 

v. Τέλος, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 - Μέρος Γ' του νόμου 4336/2015 οι ρυθμίσεις της υποπαραγράφου Α.2 του άρθρου 2 - Μέρος Β' του νόμου εφαρμόζονται πλέον άμεσα.


Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Υποδομών, μεταφορών και δικτύων
ΘΕΟΠΙΣΤΗ ΠΕΡΚΑ

Ακριβές Αντίγραφο
Χ. Σταθουλοπούλου


 Ετικέτες:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο