Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-08-2015 ]

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 775 ΕΞ 27.7.2015 Διευκρινίσεις σχετικά με την κατάταξη φορέων με βάση το ν. 4270/2014

(Διευκρινίσεις σχετικά με την κατάταξη φορέων με βάση το ν. 4270/2014)

Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Αθήνα, 27.7.2015
Αριθμ. Πρωτ.: 775 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΤΕ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 
(ΣΛΟΤ)

Βουλής 7, 5ος όροφος 10562 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210-3242648 (εσωτ. 214)
Fax : 210-3234141
www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: «ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Ν.4270/2014»

ΕΡΩΤΗΜΑ


Με αφορμή το συνημμένο ερώτημα του εντός Γενικής Κυβέρνησης εποπτευόμενου από το .... με την επωνυμία .... σας γνωρίζουμε ότι, ο εν λόγω φορέας κατατάσσεται στις πολύ μικρές οντότητες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014 και δεν εμπίπτει στο άρθρο 156 του Ν. 4270/2014, παρόλο που δεν έχει εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα βάσει της παρ. 2 του Ν. 4270/2014 που να ορίζεται σαφώς το πεδίο εφαρμογής του. Εν τούτοις, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 δ του άρθρου 1, σε συνδυασμό με την παρ. 10 του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014, ο εν λόγω φορέας εντάσσεται στις μεγάλες οντότητες.

Δεδομένου ότι αναμένεται να υποβληθούν παρόμοια ερωτήματα στην Υπηρεσία μας από φορείς του Κεφαλαίου Α' του Ν. 3429/2005 με παρόμοια οικονομικά μεγέθη και δεδομένου ότι στην ερμηνευτική εγκύκλιο που έχει εκδοθεί από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΠΟΛ.1003/31.12.2014) δεν υπάρχει σχετική διευκρίνιση επί του ανωτέρω θέματος, παρακαλούμε για τις απόψεις σας, το συντομότερο δυνατόν και τις τυχόν δικές σας ενέργειες.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Το ΣΛΟΤ έχει ενημερωθεί από την Επιτροπή ΧΧΧΧΧ ότι βρίσκεται υπό εξέταση το θέμα της εφαρμογής του ν. 4308/2014 από οντότητες του δημοσίου που δεν εμπίπτουν στο άρθρο 156 του Ν. 4270/2014 και ότι θα υπάρξει σχετική απόφαση.


ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο