Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-09-2015 ]

Αρ. πρωτ.: 88760/2.9.2015 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με καντίνες

(Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με καντίνες)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 02/09/2015
Αρ. Πρωτ. : 88760
Σχετ.: Κ1-1293

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
Γενική Διεύθυνση Αγοράς
Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ' Λειτουργίας Εμπορίου

Ταχ. Δ/νση: Κάνιγγος 20
Τ. Κ.: 101 81
Πληροφορίες : Θ. Ιατροπούλου
Τηλέφωνο : 213 1514516
Fax    : 2103843236
E-mail : [email protected]

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με καντίνες


Με αφορμή σχετικά ερωτήματα του Σωματείου Επαγγελματικών Κινητών Καταστημάτων (Καντινών)- ''Εγνατία'' για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας με αντικείμενο «κινητή καντίνα», στο πλαίσιο της υφιστάμενης Νομοθεσίας, σημειώνουμε τα εξής:

Η δραστηριότητα με αντικείμενο «κινητή καντίνα» προσομοιάζει με τα είδη κυλικείου, όπου διέπονται από το νόμο 4264/2014 όπως ισχύει « Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις».

Ο εν λόγω νόμος δεν χρησιμοποιεί τον όρο «καντίνα» αλλά μόνο τον όρο «είδη κυλικείου» (άρθρο 14,παρ.8ε, ειδών κυλικείου (σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις)), παρόλο ότι σε προηγούμενα ανάλογα ισχύοντα νομοθετήματα υφίσταται ο όρος και έτσι έχει καθιερωθεί.

Συνεπώς οι «καντίνες» έχουν πεδίο εφαρμογής στο υπαίθριο εμπόριο (ν.4264/2014,όπως ισχύει).

Για λόγους χρηστής διοίκησης και ασφάλειας δικαίου, οι σχετικές διατάξεις που διέπουν κάθε θέμα όπως και το ανωτέρω (καντίνες), πρέπει να εξετάζονται συνδυαστικά και κάθε φορά που αναδεικνύεται αντίφαση και λειτουργεί σε βάρος των διοικούμενων απαιτείται η εφαρμογή των διατάξεων αυτών, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην τίθενται σε μειονεκτική θέση.

Ειδικότερα, το άρθρο 22,παρ.4 του ως άνω νόμου αναφέρει μεταξύ των άλλων ότι
«....... οι δε άδειες άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου χορηγούνται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου και ισχύουν εντός της οικείας Περιφέρειας».

Το περιεχόμενο της παρ.4 του άρθρου 22 του ν.4264/2014, η οποία είναι σαφής και κατηγορηματική αφορά το ουσιαστικό αντικείμενο που είναι η χορήγηση άδειας και τα στοιχεία περιεχομένου αυτής (ήτοι, εύρος δραστηριότητας, αντικείμενο δραστηριότητας , στοιχεία κατόχου κ.λ.π).

Παρ' όλα αυτά , το άρθρο 25 του εν λόγου νόμου θέτει χωρικούς περιορισμούς σε αντίφαση με το άρθρο 22.

Επίσης προβλέπει ως προϋπόθεση «για την άσκηση της δραστηριότητας υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου είναι να έχει πραγματοποιηθεί δήλωση έναρξης του επιτηδεύματος του γυρολόγου ή άλλης εμπορικής δραστηριότητας.»

Το ίδιο δε άρθρο επίσης θέτει ως προϋπόθεση ότι, «Όποιος ασκεί υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο επιτρέπεται να παραμένει στάσιμος μόνο κατά τη διάρκεια της συναλλαγής».

Συνεπώς τα ελεγκτικά όργανα οφείλουν να τηρούν το περιεχόμενο της εν λόγω διάταξης και να μην προβαίνουν σε περιοριστική ερμηνεία αυτής, σε αναφορά στο άρθρο 25, καθόσον αποδεικτικό στοιχείο είναι η άδεια.

Οι κάτοχοι σχετικών αδειών, είχαν την βεβαιότητα ότι δραστηριοποιούνται νομίμως εντός των χωρικών ορίων που αναφέρει η άδεια τους.

Ένα άλλο θέμα που χρήζει διευκρινήσεων, είναι η πρακτική εφαρμογή της παρ.3 του άρθρου 25, ως προς το χρόνο παραμονής .

Η καθιέρωση της υποχρέωσης να παραμένει στάσιμος ο πωλητής μόνο κατά την διάρκεια της συναλλαγής, αφορά όλο το χρονικό διάστημα, από την παραγγελία, την παρασκευή και τη χορήγηση στον καταναλωτή του προϊόντος που ζητήθηκε.

Η διάταξη αυτή όπως και σειρά άλλων διατάξεων έχει στόχο τη αποφυγή μόνιμης παρουσίας των πωλητών (καντίνα) σε ένα σημείο, στο πλαίσιο του περιεχομένου πλανόδιου εμπορίου.

Τα ανωτέρω, αφορούν τόσο τους πωλητές όσο και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Οι πωλητές οφείλουν να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας και με έμφαση τη τήρηση των Υγειονομικών κανόνων, της έκδοσης αποδείξεων και της κατοχής νόμιμης άδειας.

Μετά τα παραπάνω παρακαλούμε σε ανάλογες περιπτώσεις , την υποβολή ερωτημάτων στην Υπηρεσία μας, για έκδοση είτε ερμηνευτικής εγκυκλίου, όπως στην παρούσα περίπτωση, είτε αν απαιτείται πρόκληση γνωμοδότησης.

Τέλος, ενημερώνουμε ότι τα ανωτέρω, όπως και μια σειρά άλλων θεμάτων που καθιστούν την υφιστάμενη νομοθεσία δύσχρηστη ,εξετάζονται σε βάθος και άμεσα θα προκύψει μια σύγχρονη, ενιαία και λειτουργική νομοθεσία για το υπαίθριο εμπόριο με όλες τις ιδιαιτερότητές του.
Ο Γενικός Διευθυντής Αγοράς
Χρήστος Μπανός


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο