Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-02-2000 ]

ΠΟΛ.1032/3.2.2000 Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 34 και του άρθρου 36 του Ν.2768/1999 (ΦΕΚ 273/Α/8.12.1999)

(Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 34 και του άρθρου 36 του Ν.2768/1999 (ΦΕΚ 273/Α/8.12.1999) )

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2000
Αρ.Πρωτ.: 1011664/151/Τ. & Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & Ε.Φ.
ΤΜΗΜΑ Α'
Πληροφορίες Ε. Παπαδοπούλου
Τηλέφωνο: 3642922

ΠΟΛ. 1032

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 34 και του άρθρου 36 του ν.2768/1999 (ΦΕΚ Α 273/8-12-1999).

1011664/151/Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ.1032/3.2.00

Κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 34 και του άρθρου 36 του Ν.2768/1999 (ΦΕΚ 273/Α'/8.12.1999) "Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων, σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία "Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ)", σύσταση ΑΕ με την επωνυμία "Ανώνυμη
Εταιρία Διαχείρισης Ειδικού Κεφαλαίου ΤΑΠ - ΟΤΕ (ΕΔΕΚΤ - ΟΤΕ ΑΕ)" και άλλες διατάξεις" και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις καταργήθηκε από 8.12.1999 η ειδική κοινωνική εισφορά του ΟΓΑ που επιβαλλόταν με τις διατάξεις της παρ. 1Α' του άρθρου 11 του Ν.4169/1961 στις αμοιβές των αξιωματικών και του κατώτερου πληρώματος του Εμπορικού Ναυτικού.

Σημειώνεται ότι η κατάργηση αφορά την εισφορά υπέρ ΟΓΑ μόνο επί των αμοιβών των αξιωματικών και του κατώτερου πληρώματος του Εμπορικού Ναυτικού και δεν καταλαμβάνει την επιβαλλόμενη εισφορά υπέρ ΟΓΑ επί των αμοιβών του ιπτάμενου προσωπικού της Πολιτικής Αεροπορίας, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις της παρ.
1Α' του άρθρου 11 του Ν.4169/1961.

Με βάση τα ανωτέρω για τις αμοιβές των αξιωματικών και του κατώτερου πληρώματος του Εμπορικού Ναυτικού από 8.12.1999 δεν θα υπολογίζεται και δεν θα αποδίδεται εισφορά υπέρ ΟΓΑ από τους υπόχρεους σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος για τις αμοιβές αυτές.

Η πρώτη, δηλαδή, δήλωση για την οποία δεν θα αποδοθεί εισφορά ΟΓΑ είναι αυτή που πρέπει να υποβληθεί μέσα στο πρώτο 15νθήμερο του Μαρτίου του έτους 2000 για τις αμοιβές του δεύτερου (2ου) ημερολογιακού εξαμήνου του έτους 1999. Η μη απόδοση, όμως, εισφοράς ΟΓΑ με τη δήλωση αυτή αφορά τις αμοιβές των αξιωματικών
και του κατώτερου πληρώματος Εμπορικού Ναυτικού που καταβάλλονται για το διάστημα 8/12-31.12.1999.

Τέλος, σας πληροφορούμε ότι με τις ανωτέρω διατάξεις δεν θίγεται η εισφορά 20% υπέρ ΟΓΑ στα τέλη χαρτοσήμου των αμοιβών των ανωτέρω προσώπων.


Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων, σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία "Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ)" σύσταση ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Ειδικού Κεφαλαίου Τ.Α.Π. - Ο.Τ.Ε. (ΕΔΕΚΤ - Ο.Τ.Ε. Α.Ε.) και άλλες διατάξεις Ν.2768/1999 (ΦΕΚ 273/Α'/8.12.1999)

Αρθρο 34
Ρύθμιση ειδικών θεμάτων
1. Οι σύμφωνα με την περίπτωση Α' της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν.4169/1961 (ΦΕΚ 81 Α'), όπως ισχύει σήμερα, εισφορές υπέρ του Ο.Γ.Α. που ισχύουν για τις αμοιβές που αποκτούν οι αξιωματικοί και το κατώτερο πλήρωμα του εμπορικού ναυτικού από την παροχή υπηρεσιών σε εμπορικά πλοία, καταργούνται.

Αρθρο 36
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στις επί μέρους διατάξεις.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο