Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-01-2000 ]

ΠΟΛ.1028/28.1.2000 Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 26 του Ν.1642/1986 στις δαπάνες που πραγματοποιούνται από επιχειρήσεις για την εφαρμογή προτύπων ποιότητας και πιστοποίησής τους κατά τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO)

(Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 26 του Ν.1642/1986 στις δαπάνες που πραγματοποιούνται από επιχειρήσεις για την εφαρμογή προτύπων ποιότητας και πιστοποίησής τους κατά τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO))

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1009089/321/44/Α0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α-Β
Τηλέφωνα: 3647202-5

ΠΟΛ.: 1028

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 26 του ν. 1642/86 στις δαπάνες που πραγματοποιούνται από επιχειρήσεις για την εφαρμογή προτύπων ποιότητας και πιστοποίησής τους κατά τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO).

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:

Αθήνα,28.1.2000
Αρ.Πρωτ.1009089/321/44/ Α0014

Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας και για την ομοιόμορφη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

1. Οπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις της περ. β' της παρ. 4 του άρθρου 26 του Ν.1642/1986, όπως ισχύει, ως αγαθά επένδυσης θεωρούνται και τα δικαιώματα χρησιμοποίησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, σχεδίου, υποδείγματος, εμπορικού και βιομηχανικού σήματος και άλλων παρομοίων.

2. Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) είναι Φορέας δημιουργίας Προτύπων ποιότητας σε διεθνές επίπεδο (π.χ. τα πρότυπα της σειράς ISO 9.000 καθορίζουν γενικές αρχές οργάνωσης μιας επιχείρησης σε συγκεκριμένο τομέα δραστηριότητας). Η πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας επιχειρήσεων κατά ISO δεν συνιστά δικαίωμα επιχείρησης για χρησιμοποίηση σήματος, σχεδίου υποδείγματος κ.λπ., αλλά απλή πιστοποίηση ότι εφαρμόζεται από μέρους της επιχείρησης σταθερά ένα σύστημα ολικής ποιότητας και, ως εκ τούτου, δεν εμπίπτει στην έννοια των δικαιωμάτων της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν.1642/1986.

Διευκρινίζεται ότι οι δαπάνες που πραγματοποιεί η επιχείρηση, προκειμένου αυτή να ελεγχθεί και να πιστοποιηθεί ότι λειτουργεί σύμφωνα με τα συγκεκριμένα πρότυπα, αποτελούν σε κάθε περίπτωση λειτουργικές δαπάνες.

Ανεξάρτητα από τα παραπάνω και όσον αφορά τις δαπάνες που πραγματοποιεί η επιχείρηση, προκειμένου η ίδια να εκσυγχρονιστεί ή να αποκτήσει την ανάλογη υποδομή, ώστε να πληροί ορισμένα πρότυπα, μπορεί ορισμένες από αυτές να αποτελούν επενδυτικές δαπάνες (εφόσον αφορούν την απόκτηση αγαθών που σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 θεωρούνται επενδυτικά), ενώ άλλες να είναι απλώς λειτουργικές δαπάνες.

Συνεπώς, κάθε δαπάνη πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά κατά τα προαναφερόμενα και δεν μπορεί να θεωρηθεί πως το σύνολό τους πραγματοποιείται για την απόκτηση κάποιου ενιαίου δικαιώματος προς εκμετάλλευση, δεδομένου ότι, όπως και προηγούμενα αναφέρθηκε, τα πιστοποιητικά ISO συνιστούν απλή πιστοποίηση της κατάστασης του τρόπου λειτουργίας της επιχείρησης.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο