Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-08-2015 ]

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 198 ΕΞ 18.6.2015 Λογιστικός χειρισμός αφορολόγητων αποθεματικών, εμφάνιση στον ισολογισμό

(Λογιστικός χειρισμός αφορολόγητων αποθεματικών, εμφάνιση στον ισολογισμό)

Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Αθήνα, 18.06.2015
Αριθμ. Πρωτ.: 198 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΤΕ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
(ΣΛΟΤ)

Βουλής 7, 5ος όροφος 10562 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210-3242648 (εσωτ. 214)
Fax : 210-3234141
www.elte.org.gr
  
ΘΕΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ, ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ».

ΕΡΩΤΗΜΑ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας ... κατά το έτος 2014:

α) ενέκρινε την κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών του ν.2238/1994 και επιπλέον πλήρωσε τον αναλογούντα φόρο 19%,αυτοτελης φορολόγηση, με το ν.4172/2013 με τροποποίηση του καταστατικού.

β) ενέκρινε την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από αναπροσαρμογή ακινήτων με το ν.2065/1992 με τροποποίηση του καταστατικού.
Ερωτάται: ο λογιστικός χειρισμός των παραπάνω α και β περιπτώσεων για το κλείσιμο του ισολογισμού της 31/12/2014, δεδομένου ότι το ΓΕΜΗ  μέχρι σήμερα δεν έχει εγκρίνει την τροποποίηση του καταστατικού.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Μέχρι την έγκριση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο λογαριασμός ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου, με παράθεση σχετικής σημείωσης στο προσάρτημα που θα περιγράφει τον χειρισμό.

Η απάντηση αυτή δίνεται χωρίς το ΣΛΟΤ να έχει αξιολογήσει τα πραγματικά περιστατικά.


ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο