Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-08-2015 ]

Αριθ. πρωτ.: 28436/11.8.2015 Αυτοδίκαιη κατάταξη των Μουσικών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων αυτών με τις διατάξεις της παρ. 8 άρθ. 26 του ν.4325/2015, που απασχολούνται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου

(Αυτοδίκαιη κατάταξη των Μουσικών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων αυτών με τις διατάξεις της παρ. 8 άρθ. 26 του ν.4325/2015, που απασχολούνται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αθήνα, 11 Αυγούστου 2015
Αριθ. Πρωτ. οικ.: 28436

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ KAI ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ KAI ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ   
 
Πληροφορίες: Δ. Ζωγοπούλου
Τηλέφωνο: 213-1364375
FAX: 213-1364389
Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 27
Τ.Κ.: 10183 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Αυτοδίκαιη κατάταξη των Μουσικών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων αυτών με τις διατάξεις της παρ. 8 άρθ. 26 του ν.4325/2015, που απασχολούνται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ.πρωτ. οικ. 27404/31-7-2015 εγκύκλιό μας

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου μας, με την οποία σας ενημερώσαμε μεταξύ άλλων και για την αυτοδίκαιη κατάταξη των Μουσικών που υπηρετούν σε ΟΤΑ α' βαθμού και σε νομικά τους πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, σε εφαρμογή της διάταξης της παρ. 8 του άρθ. 26 του ν.4325/2015, διευκρινίζεται ότι η διάταξη αυτή αφορά και στο προσωπικό που απασχολείται στους ανωτέρω φορείς με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου.

Επομένως κι ενόψει των εγκρίσεων για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου, η πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού, εφόσον κατέχει τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στη διάταξη του ν.4325/2015 της παρ. 8 του άρθ. 26, θα γίνει αυτοδικαίως στην ΤΕ εκπαιδευτική βαθμίδα, ανεξάρτητα εάν το αίτημα του φορέα αφορούσε σε θέση ΔΕ Μουσικών. Εφόσον η εν λόγω κατάταξη γίνεται αυτοδικαίως εκ του νόμου δεν απαιτείται τροποποίηση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, ή της προβλεπόμενης από την παρ. 14 του άρθρου 12 του ν.4071/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Παρακαλούμε όπως κοινοποιήσετε την παρούσα εγκύκλιο στους ΟΤΑ α βαθμού χωρικής σας αρμοδιότητας και στα νομικά τους πρόσωπα.


Ο Υπουργός
Νικόλαος Βούτσης


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο