Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-01-2000 ]

ΠΟΛ.1019/25.1.2000 Οι Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης που τελούν υπό εκκαθάριση δεν υποχρεούνται να προβούν σε αύξηση του κεφαλαίου τους

(Οι Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης που τελούν υπό εκκαθάριση δεν υποχρεούνται να προβούν σε αύξηση του κεφαλαίου τους )

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2000
Αρ.Πρωτ.: 1109197/11043/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΆ
Πληροφορίες: Κ. Αγκιναρασταχάκης
Τηλέφωνο : 3375312

ΠΟΛ :1019

ΘΕΜΑ: Οι εταιρίες περιορισμένης ευθύνης που τελούν υπό εκκαθάριση, δεν υποχρεούνται να προβούν σε αύξηση του κεφαλαίου τους.

1109197/11043/Β0012/ΠΟΛ.1019/25.1.2000

Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα που έχουν τεθεί στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κ.Ν.3190/1955 "περί εταιριών περιορισμένης ευθύνης", όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν.2579/1998 (ΦΕΚ 31/Α'), το κεφάλαιο της ΕΠΕ δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 6.000.000 δρχ., ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά την κατάρτιση της εταιρικής σύμβασης, οι δε υφιστάμενες ΕΠΕ που έχουν κεφάλαιο κατώτερο των 6.000.000 δρχ. πρέπει υποχρεωτικά να το αυξήσουν μέχρι το ως άνω όριο, μέσα σε δύο (2) χρόνια από την έναρξη ισχύος του
Ν.2579/1998 (17.2.1998), δηλαδή μέχρι και 16.2.2000.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν.2579/1998 ορίζεται ότι, σε βάρος των υφιστάμενων ΕΠΕ που δεν συμμορφώνονται με τις πιο πάνω διατάξεις επιβάλλεται πρόστιμο 1.000.000 δρχ. από τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η εταιρία κατά το χρόνο που διαπιστώνεται η πιο πάνω παράλειψη. Για την επιβολή του προστίμου εφαρμόζονται ι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.2523/1997 και σε περίπτωση εξώδικης λύσης της  διαφοράς δεν επέρχεται καμία μείωση αυτού.

3. Εξάλλου, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 του Κ.Ν.3190/1955 ορίζεται ότι, λυθείσης της εταιρίας εξ οιουδήποτε λόγου, πλην της κηρύξεως αυτής σε κατάσταση πτωχεύσεως, ακολουθεί το στάδιον της εκκαθαρίσεως. Μέχρι πέρατος της εκκαθαρίσεως και της διανομής, η εταιρία λογίζεται εξακολουθούσα, διατηρεί δε και την επωνυμία αυτής, στην οποία προστίθενται οι λέξεις "υπό εκκαθάρισιν".

4. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, προκύπτει ότι η κατά τα ως άνω αύξηση του κεφαλαίου δεν είναι υποχρεωτική όταν η ΕΠΕ έχει τεθεί σε εκκαθάριση, καθόσον στην περίπτωση αυτή η εταιρία υφίσταται ως Νομικό Πρόσωπο για τις ανάγκες της εκκαθάρισης και μόνο.

Σε περίπτωση, όμως, περαιτέρω αναβίωσής της υφίσταται η υποχρέωση για αύξηση του κεφαλαίου της.

Αντίθετα, όταν η εταιρία βρίσκεται σε αδράνεια υπάρχει η υποχρέωση για αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, καθόσον στην περίπτωση αυτή εξακολουθεί να υφίσταται το Νομικό Πρόσωπο με όλες τις υποχρεώσεις και δικαιώματά του και όχι για λόγους της εκκαθάρισης και μόνο.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο