Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-12-2003 ]

ΠΟΛ.1138/22.12.2003 Ρύθμιση της τήρησης του βιβλίoυ αποθήκης των Συνεταιριστικών Οργανώσεων - ομάδων Παραγωγών Ακατέργαστου Καπνού (OΠAK)

(Ρύθμιση της τήρησης του βιβλίoυ αποθήκης των Συνεταιριστικών Οργανώσεων - ομάδων Παραγωγών Ακατέργαστου Καπνού (OΠAK))

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2003
Αριθμ.Πρωτ.: 1114802/1371/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ

ΠΟΛ 1138

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση της τήρησης του βιβλίου αποθήκης των Συνεταιριστικών Οργανώσεων - ομάδων Παραγωγών Ακατέργαστου Καπνού (OΠAK).

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟIΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ (υποπεριπτώσεις γβ΄ και γστ΄) του άρθρου 38 του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 40 του άρθρου 9 του Ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249 Α΄).

2. Την με αριθμ. 1100383/1330/A0006/31.10.2001 (Φ.Ε.Κ. 1485 Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, για ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπoυργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

3. Ότι οι συνεταιριστικές Οργανώσεις Ομάδες Παραγωγών Ακατέργαστου Καπνού διενεργούν πωλήσεις καπνού αποκλειστικά για λογαριασμό των παραγωγών χωρίς να Εισπράττουν προμήθεια από την διαμεσολάβηση αυτή και η παράδοση των εμπορεύσιμων αγαθών (καπνών) γίνεται απ΄ ευθείας από τον παραγωγό στο μεταποιητή (αγοραστή) χωρίς να αποθηκεύονται στις εγκαταστάσεις του συνεταιρισμού.

4. Ότι τα συνολικά δεδομένα του βιβλίου αποθήκης προκύπτουν από τις εκδιδόμενες από τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις εκκαθαρίσεις του άρθρου 12 παρ. 7 του Κ.Β.Σ .

5. Την σχετική πρόταση της Ε.Λ.Β. όπως διατυπώθηκε κατά την συνεδρίαση της 31.12.2003.

6. Τέλος ότι με την Απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε
Παρέχεται η δυνατότητα στις Συνεταιριστικές Οργανώσεις Ομάδες των Παραγωγών Ακατέργαστου Καπνού (ΟΠΑΚ) από 1/1/2004 αντί της τήρησης ιδιαίτερου βιβλίου αποθήκης για τις διενεργούμενες πωλήσεις, για λογαριασμό των παραγωγών καπνών, να παρακολουθούν τα συνoλικά δεδομένα του, μέσω των εκδιδόμενων από την συνεταιριστική οργάνωση εκκαθαρίσεων, της παραγράφου 7 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ .

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο