Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-08-2015 ]

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1178 ΕΞ 27.7.2015 Λογιστική εγγραφή διατακτικών σίτισης

(Λογιστική εγγραφή διατακτικών σίτισης)

Κατηγορία: Ελληνικά λογιστικά πρότυπα

Αθήνα, 27.7.2015
Αριθμ. Πρωτ.: 1178 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
(ΣΛΟΤ)

ΘΕΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ»

ΕΡΩΤΗΜΑ

Ενώ σύμφωνα με τον νόμο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) και την Υπουργική Απόφαση ΠΟΛ.1219/6.10.2014 οι διατακτικές σίτισης δεν αποτελούν εισόδημα από μισθωτή εργασία, ο νόμος 3833/2010 και 4024/2011 περί ενιαίου μισθολογίου αναφέρει ότι όλες οι παροχές όπως και αν ονομάζονται είναι εισόδημα από μισθωτή εργασία. Τελικά τί ισχύει από τα δύο όσον αφορά προμήθεια διατακτικών σε ΔΕΚΟ για το προσωπικό τους; Εκδώσατε και αυτήν την απόφαση Αρ. Πρωτ.: Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 13280/26.5.2015 όπου εξηγείτε ότι δεν είναι μισθός μια αντίστοιχη παροχή. Επίσης σύμφωνα με τη ΠΟΛ.1113/2.6.2015 APΘPO 23 , ΠEPIΠTΩΣH IB πάλι ξεκαθαρίζετε ότι οι Διατακτικές σίτισης δεν είναι παροχές σε είδος και δεν αποτελούν μισθό. Επομένως αν δεν είναι μισθοδοσία μπορούν να αναγράφονται σε άλλο κωδικό στο λογιστικό σχέδιο της εταιρείας πχ στον 64 σαν έξοδα της εταιρείας αντί στον 60,02; Το όλο ζήτημα είναι εφόσον δεν αποτελούν μισθοδοσία οι Διατακτικές ποιος είναι ο νόμιμος τρόπος να αναγράφονται στο λογιστικό σχέδιο της εταιρείας ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα σε σχέση με τους παραπάνω νόμους που περιορίζουν την μισθοδοσία στο 65% της μισθοδοσίας του 2009.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οποιαδήποτε παροχή προς τους εργαζομένους μιας επιχείρησης, είτε αφορά χρήμα, είτε αφορά είδος, αποτελεί από λογιστικής απόψεως παροχή προς τους εργαζόμενους. Συνεπώς, για σκοπούς παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων περιλαμβάνεται στις παροχές σε εργαζόμενους, ανεξάρτητα από το λογαριασμό στον οποίο παρακολουθείται και του τρόπου με τον οποίο φορολογείται.
Για παράδειγμα, αν μια επιχείρηση επιλέξει να παρουσιάζει την κατάσταση αποτελεσμάτων «κατά είδος», στο κονδύλι παροχές σε εργαζομένους πρέπει να περιλαμβάνεται και αυτό το ποσό, εφόσον είναι σημαντικό και επηρεάζει το ποσό των παροχών σε εργαζομένους. Αντίστοιχα, αν η επιχείρηση παρουσιάζει την κατάσταση αποτελεσμάτων «κατά λειτουργία», η κατανομή του κονδυλίου παροχές σε εργαζομένους στις λειτουργίες, περιλαμβάνει και αυτό το ποσό (εφόσον είναι σημαντικό).   

Για τα φορολογικά θέματα αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών.


ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο