Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-07-2015 ]

Αριθμ. πρωτ.: A 44556/3377/15/30.7.2015 Διευκρινίσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις της διαδικασίας ταξινόμησης και έκδοσης άδειας κυκλοφορίας τουριστικών τρένων

(Διευκρινίσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις της διαδικασίας ταξινόμησης και έκδοσης άδειας κυκλοφορίας τουριστικών τρένων)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2015
Αριθμ. Πρωτ.: A 44556/3377/15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
Τ.Κ. : 10191 Παπάγου, Αθήνα
Πληροφορίες : Ν. Νίκου
Τηλέφωνο : 210 650 8450
FAX : 210 650 8451
Ε-mail :[email protected]

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις της διαδικασίας ταξινόμησης και έκδοσης άδειας κυκλοφορίας τουριστικών τρένων.

Σχετ.: 1. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και για την κατάργηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου.

2. Η υπ. αριθ. Α οικ. 48191/3257/2000 (ΦΕΚ 1026 Β’) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές τουριστικών τραίνων, προϋποθέσεις έγκρισης τύπου, εξειδίκευση κριτηρίων προσδιορισμού των γεωγραφικών περιοχών κυκλοφορίας, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά ταξινόμησης και κάθε άλλη λεπτομέρεια».

Κατόπιν πολυάριθμων ερωτημάτων υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών και καθώς και σχετικών φορέων που περιήλθαν στην υπηρεσία μας, διευκρινίζουμε ότι, αναφορικά με το ζήτημα των εκ του νόμου τιθέμενων απαιτούμενων προϋποθέσεων περί ταξινόμησης και έκδοσης άδειας κυκλοφορίας των τουριστικών τρένων, δεν περιλαμβάνεται μεταξύ αυτών η πρότερη χορήγηση άδειας οδικού μεταφορέα. Αυτό
προκύπτει δυνάμει του άρθρου 1 παρ. 4 περ. γ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ. 3 της υπ. αριθ. Α οικ. 48191/3257/2000 (ΦΕΚ 1026 Β’) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών. Εκ του συνδυασμού των ως άνω διατάξεων συνάγεται πως αναφορικά με τη διαδικασία ταξινόμησης και έκδοσης άδειας κυκλοφορίας μηχανοκίνητων οχημάτων με μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα τα 40 χλμ ανά ώρα – συνεπώς και των τουριστικών τρένων, η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα των οποίων είναι τα 25 χλμ ανά ώρα - δεν απαιτείται χορήγηση άδειας οδικού μεταφορέα.


Ακριβές αντίγραφο
Ν. Νίκου

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Θ. ΠΕΡΚΑΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο