Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-01-2000 ]

ΠΟΛ.1012/13.1.2000 Επιστροφή επιπλέον ποσού παρακρατηθέντος φόρου για αποδοχές και συντάξεις από 1/1-31/12/1999

(Επιστροφή επιπλέον ποσού παρακρατηθέντος φόρου για αποδοχές και συντάξεις από 1/1-31/12/1999 )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα,13 Ιανουαρίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.:1004013/59/Α΄0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ. 12)
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: Αικ. Κουφοπούλου
Τηλέφωνα: 3375314, 315, 316

ΠΟΛ.:1012

ΘΕΜΑ: Επιστροφή επιπλέον ποσού παρακρατηθέντος φόρου για αποδοχές και συντάξεις από 1/1/- 31/12/1999.
1004013/59/Α0012/ΠΟΛ.1012/13.1.00

Σχετικά με το παραπάνω θέμα και στη συνέχεια της υπ' αριθ. 1103133/1572/Α0012//διαταγής μας, σας πληροφορούμε τα εξής:


1. Με την υπ' αριθ. 1103133/1572/Α0012/διαταγή μας έγινε δεκτό ότι το ποσό του επιστρεφόμενου φόρου θα συμψηφισθεί με τον οφειλόμενο Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών του τελευταίου διμήνου ή μήνα της χρήσης 1999 που αποδίδεται έως 15.1.2000.

2. Με αφορμή το γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δεν μπορεί να γίνει ο ανωτέρω συμψηφισμός φόρου, καθόσον λόγω της αύξησης του αφορολόγητου ποσού του πρώτου κλιμακίου της φορολογικής κλίμακας δεν οφείλεται Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών για το τελευταίο δίμηνο ή μήνα της χρήσης 1999, αλλά ούτε και της χρήσης 2000, γίνεται δεκτό ότι σε αυτές τις περιπτώσεις οι εργοδότες δεν θα επιστρέψουν το επιπλέον ποσό του παρακρατηθέντος φόρου στους δικαιούχους. Στις περιπτώσεις αυτές, το επιστρεπτέο ποσό φόρου που θα εμφανισθεί στην οριστική δήλωση Φ.Μ.Υ. έτους 1999 θα επιστραφεί στους εργοδότες με Τ.Α.Φ.Ε. από την αρμόδια ΔΟΥ μέχρι την προθεσμία απόδοσης του Φ.Μ.Υ. του δεύτερου διμήνου, όπως περιγράφουμε και στην υπ' αριθ. 1119386/1979/Α0012/διαταγή μας και στη συνέχεια οι εργοδότες θα επιστρέψουν το ποσό αυτό στους δικαιούχους μισθωτούς.

3. Αντίθετα, στην περίπτωση των εργαζομένων που δεν εργάσθηκαν ολόκληρη τη μισθολογική περίοδο, δεν θα επιστραφεί το επιπλέον ποσό φόρου από τους εργοδότες, αλλά θα επιστραφεί στους δικαιούχους με την εκκαθάριση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που θα υποβληθεί από αυτούς το προσεχές οικονομικό έτος 2000.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο