Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-07-2015 ]

Αρ. πρωτ.: 78209/22.7.2015 Παραίτηση μέλους ΔΣ με απλό ηλεκτρονικό έγγραφο και αποστολή με e-mail στην εταιρεία και στα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ

(Παραίτηση μέλους ΔΣ με απλό ηλεκτρονικό έγγραφο και αποστολή με e-mail στην εταιρεία και στα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ)

Κατηγορία: Γ.Ε.ΜΗ.

Αθήνα, 22-7-2015
Αρ. πρωτ.: 78209

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ και ΓΕΜΗ
ΤΜΗΜΑ Γ'

Ταχ. Δ/νση:Πλ. Κάνιγγος
Τ. Κ.:101 81
Πληροφορίες:Σπ. Περιστέρης
Τηλέφωνο:213-1514303
210-3843391
Fax:210-3838981
210-3842509
 
ΘΕΜΑ: «Παραίτηση μέλους ΔΣ με απλό ηλεκτρονικό έγγραφο και αποστολή με e-mail στην εταιρεία και στα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ»

Σχετ.: Τα από 28-5-2015 ηλεκτρονικά μηνύματά σας.

Σε απάντηση του ως άνω σχετικού, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

Από τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 18 του Κ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, προκύπτει πως τα μέλη του Δ.Σ μπορούν να παραιτηθούν οποτεδήποτε από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με τις υπ. αριθ. 359/2009 και 559/1960 Γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, τα έννομα αποτελέσματα της παραίτησης μέλους ΔΣ επέρχονται από την γνωστοποίησή της στην εταιρεία, χωρίς να απαιτείται αποδοχή της παραίτησης ή να επιφέρει ακυρότητα της παραίτησης η μη τήρηση της δημοσιότητας.

Για λόγους όμως, προστασίας των τρίτων επιβάλλεται η δημοσιότητά της για οποιοδήποτε λόγο παύσης των προσώπων που ασκούν διαχείριση ή εκπροσωπούν την Α.Ε. 1

Κατά συνέπεια, άποψη της υπηρεσίας μας είναι ότι, εφόσον ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ν. 3419/2005, ήτοι γίνει εκ μέρους σας διαβίβαση στην αρμόδια, εποπτεύουσα την ανώνυμη εταιρία αρχή, εν προκειμένω την υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου, της δήλωσης παραίτησης με ηλεκτρονικό μήνυμα και εφόσον αυτή αποφανθεί ότι η εν λόγω παραίτηση πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου, η Υπηρεσία σας μπορεί να την καταχωρήσει στη μερίδα της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3419/2005 και να την υποβάλλει στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται από τα άρθρα 13 και 16 του ν. 3419/2005.Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΣΓΑΝΑΣ


1 Άρθρο 7α
Πράξεις και στοιχεία ημεδαπών Ανωνύμων Εταιριών.
γ. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση με τα στοιχεία ταυτότητας των προσώπων που:
- ασκούν τη διαχείριση της εταιρείας,
- έχουν την εξουσία να την εκπροσωπούν από κοινού ή μεμονωμένα,
- είναι αρμόδια να ασκούν τον τακτικό της έλεγχο.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο