Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-01-2000 ]

ΠΟΛ.1011/11.1.2000 Χορήγηση ΑΦΜ σε κληρονομιαία περιουσία με σκοπό την ίδρυση αυτοτελούς κοινωφελούς ιδρύματος

(Χορήγηση ΑΦΜ σε κληρονομιαία περιουσία με σκοπό την ίδρυση αυτοτελούς κοινωφελούς ιδρύματος )

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα 11 Ιανουαρίου 2000
Αρ.Πρωτ.:1003882/71/ΔΜ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - τμήμα Α΄
2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
α) Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - τμήμα Β΄
β) Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - τμήμα Α΄
Τηλέφωνα: 3375181-2

ΠΟΛ.: 1011

ΘΕΜΑ: Χορήγηση Α.Φ.Μ. σε κληρονομιαία περιουσία με σκοπό την ίδρυση αυτοτελούς κοινωφελούς ιδρύματος.
1003882/71/ΔΜ/ΠΟΛ.1011/11.1.00

Σε συνέχεια της υπ' αριθ. 1104467/3058/ΔΜ/ ΠΟΛ.1204/18.11.1999 διαταγής και με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας, ειδικά για την απόδοση ΑΦΜ σε κληρονομιαία περιουσία με σκοπό τη σύσταση αυτοτελούς κοινωφελούς ιδρύματος, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Στην περίπτωση κληρονομιαίας περιουσίας που προορίζεται για τη σύσταση κοινωφελούς ιδρύματος, ενόψει και των διατάξεων των άρθρων 108 και 114 του Α.Κ., αποδίδεται ΑΦΜ στο υπό σύσταση κοινωφελές ίδρυμα, σύμφωνα με όσα ειδικότερα αναφέρονται στα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 3 του άρθρου 4 της υπ' αριθ. 1027411/842/ΔΜ/26.2.1998 ΑΥΟ για την απόδοση ΑΦΜ σε υπό ίδρυση Νομικό Πρόσωπο.

Δηλαδή δεν διατηρείται ο ΑΦΜ του αποβιώσαντος διαθέτη, όπως είχε γίνει δεκτό με την υπ' αριθ. 1104467/3058/ΔΜ/διαταγή, η οποία και τροποποιείται ως προς το σημείο αυτό (παρ. 4 αυτής της διαταγής).

2. Σημειώνεται ότι οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 της προαναφερόμενης ΑΥΟ, με τις οποίες ορίζεται συγκεκριμένος χρόνος για την περαίωση των εργασιών ίδρυσης Νομικών Προσώπων, δεν έχουν εφαρμογή στην περίπτωση σύστασης αυτοτελούς κοινωφελούς ιδρύματος.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο