Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-07-2015 ]

Αριθμ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1097944 ΕΞ 2015/20.7.2015 Φορολογική μεταχείριση των χρεωστικών υπόλοιπων από την πώληση ή αποτίμηση ημεδαπών μη εισηγμένων στο Χ.Α. μετοχών με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 12 και 13 του ν.4172/2013

(Φορολογική μεταχείριση των χρεωστικών υπόλοιπων από την πώληση ή αποτίμηση ημεδαπών μη εισηγμένων στο Χ.Α. μετοχών με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 12 και 13 του ν.4172/2013)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2015
ΔΕΑΦ Β 1097944 ΕΞ2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: Β'

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10   
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Φ. Φανάρα
Τηλέφωνο : 210 - 3375311
ΦΑΞ    : 210 - 3375001

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση των χρεωστικών υπόλοιπων από την πώληση ή αποτίμηση ημεδαπών μη εισηγμένων στο Χ.Α. μετοχών με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 12 και 13 του ν.4172/2013.

Απαντώντας σε ερωτήματα σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι για τη ζημία από αποτίμηση συμμετοχών η οποία εμφανίζεται σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν.2238/1994 θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 (σχετ. ΠΟΛ.1143/15.5.2014 και ΠΟΛ.1264/30.12.2014 εγκύκλιοί μας). Όσον αφορά στη ζημία που έχει προκύψει από πώληση μη εισηγμένων μετοχών είτε αυτή πραγματοποιήθηκε πριν την 01.01.2007 (στην περίπτωση αυτή το κέρδος από πώληση μη εισηγμένων μετοχών φορολογείτο κατ' ειδικό τρόπο) είτε αυτή πραγματοποιήθηκε μετά την 01.01.2007 (στην περίπτωση αυτή το κέρδος από πώληση μη εισηγμένων μετοχών φορολογείτο με τις γενικές διατάξεις), αυτή μεταφερόταν σε χρέωση λογαριασμού «Αποθεματικά από Χρεόγραφα» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν.2238/1994.

Κατά συνέπεια, για τα υπόψη χρεωστικά υπόλοιπα θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 (σχετ. ΠΟΛ.1143/15.5.2014 και ΠΟΛ.1264/30.12.2014 εγκύκλιοί μας), δηλαδή αυτά μειώνουν τα φορολογητέα κέρδη του φορολογικού έτους 2014 και σε περίπτωση φορολογικών ζημιών προστίθενται σε αυτές.Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Ο ΑΝ. ΠΡ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο