Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-07-2015 ]

Αριθ. πρωτ.: 31970/Δ9.9047/15.7.2015 Συγκρότηση Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής

(Συγκρότηση Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα 15 Ιουλίου 2015
Αριθ. Πρωτ.: 31970/Δ9.9047

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ι

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ.Κώδικας : 101 10 - Αθήνα
TELEFAX : 210 5240712
Πληροφορίες : Δ. Θωμά
Τηλέφωνο : 2131516359

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής


Έχοντας- υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 180 Α').

3. Τις διατάξεις του Ν.3144/2003 «Κοινωνικός Διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4331/2015 «Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 69/Α').

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Συγκροτείται στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Ειδική Επιστημονική Επιτροπή, αποτελούμενη από τους παρακάτω:

1. Γεώργιο Ρωμανιά, Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως Πρόεδρο,

2. Άρτεμη Δεδούλη, Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Κοινωνικής Ασφάλισης, με αναπληρωτή το Βασίλειο Κουλούρη, Προϊστάμενο της Δ/νσης Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών και Ασθενείας,

3. Ελένη Νιαρχάκου, Προϊσταμένη της Δ/νσης Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., με αναπληρώτρια τη Χριστίνα Θεοδωράκη

4. Φιλιππάτο Γεράσιμο, καθηγητή Καρδιολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, με αναπληρωτή τον Μανώλη Βαβουρανάκη, Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής Αθηνών.

5. Ιωάννη Ευδοκιμίδη, καθηγητή Νευρολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, με αναπληρώτρια την Ευαγγελία Καραρίζου, Καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής Αθηνών.

6. Δημήτριο Κανδηλώρο, καθηγητή Ωτορινολαρυγγολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, με αναπληρωτή τον Παύλο Μαραγκουδάκη, καθηγητή της Ιατρικής Σχολής Αθηνών.

7. Μαριλίτα Μόσχου, καθηγήτρια Οφθαλμολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Θεοδοσιάδη, Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής Αθηνών

8. Κώστα Κυριακόπουλο, ιατρό παθολόγο, προερχόμενος από το Ειδικό Σώμα Ιατρών Υγειονομικών Επιτροπών, με αναπληρωτή το Δημήτριο Λιανό, ιατρό πνευμονολόγο, από το ίδιο Σώμα.

9. Γεώργιο Γεωργίνη, ιατρό ορθοπεδικό, προερχόμενο από το Ειδικό Σώμα Ιατρών Υγειονομικών Επιτροπών, με αναπληρώτρια την Ευαγγελία Κασκάνη, ιατρό ρευματολόγο, από το ίδιο Σώμα.

10. Βασιλική Γουλοπούλου, ιατρό χειρουργό, προερχόμενο από το Ειδικό Σώμα Ιατρών Υγειονομικών Επιτροπών, με αναπληρωτή το Χρήστο Σπυρόπουλο, ιατρό ουρολόγο, από το ίδιο Σώμα.

11. Βασίλη Δρακόπουλο, ιατρό εργασίας, με αναπληρωτή το Χαράλαμπο Αλεξόπουλο.

12. Παναγιώτη Βουτυράκο, ιατρό παιδοψυχίατρο, που εργάζεται στις δομές αναπηρίας, με αναπληρώτρια την Ευγενία Σουμάκη.

13. Χρήστο Νάστα, εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, με αναπληρώτρια την Ελένη Μπαρμπαλιά, από την ίδια Συνομοσπονδία.

14. Ιωάννη Γκιουζέλη, ιατρό μέλος της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Αναπηρίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΕΛ.Ι.Ε.Α.Κ.Α.Π.), με ειδικότητα ψυχιάτρου, με αναπληρωτή το Σπυρίδωνα Ζυγούρη, από την ίδια Εταιρεία.

15. Σωτηρία Μαστρογιάννη, ιατρό μέλος της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας, με ειδικότητα παιδονευρολόγου, με αναπληρωτή το Δημήτριο Γκιώνη, με ειδικότητα παιδιάτρου από την ίδια Εταιρεία.

Έργο της Επιτροπής είναι ο καθορισμός με εκατοστιαία αναλογία, για όλους τους Ασφαλιστικούς Φορείς και το Δημόσιο, σε Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας του ποσοστού αναπηρίας, που συνεπάγεται κάθε πάθηση ή βλάβη ή σωματική ή ψυχική ή πνευματική εξασθένηση ή η συνδυασμένη εμφάνιση τέτοιων παθήσεων ή βλαβών ή εξασθενήσεων, καθώς και οι υποτροπές αυτών.

Η Ειδική Επιστημονική Επιτροπή καθορίζει, επίσης, και τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο