Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-12-1999 ]

ΠΟΛ.1281/30.12.1999 Ο ΑΦΜ των υπόχρεων αναγράφεται υποχρεωτικά στις βεβαιώσεις τίτλων είσπραξης εσόδων υπέρ του Δημοσίου - Κοινοποίηση του περιεχομένου της διάταξης της παρ.14 του άρθρου 17 του Ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α)

(Ο ΑΦΜ των υπόχρεων αναγράφεται υποχρεωτικά στις βεβαιώσεις τίτλων είσπραξης εσόδων υπέρ του Δημοσίου - Κοινοποίηση του περιεχομένου της διάταξης της παρ.14 του άρθρου 17 του Ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α) )

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 1999
Αριθ. Πρωτ.: 1122003/6555/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ
1. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 12η, 13η, 14η, 15η, 16η
Τηλέφωνα: 3375000, 3643203-205, 3635439
2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: α) Ελέγχου
β) Μητρώου
Τηλέφωνα: 3375000
Η.Π. 14/12/1999/ΑΧ

ΠΟΛ.: 1281

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση του περιεχομένου της διάταξης της παραγράφου 14 του άρθρου 17 του ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249Α΄).

Με την αναφερόμενη στο θέμα διάταξη που σας κοινοποιείται, ορίζεται ότι στις ΔΟΥ βεβαίωση Εσόδων τόσο υπέρ του Δημοσίου, όσο και υπέρ Νομικών Προσώπων και τρίτων, με βάση τίτλους είσπραξης, διενεργείται μόνο εφόσον αναγράφονται σε αυτούς ο ΑΦΜ εκάστου υποχρέου και τα στοιχεία αυτού. Σε περίπτωση που δεν του έχει αποδοθεί ΑΦΜ, η βεβαίωση αυτών των τίτλων διενεργείται εφόσον υπάρχουν τα πλήρη στοιχεία για την απόδοσή του, σύμφωνα με τις σχετικές προς τούτο διατάξεις.
Σχετικές και η υπ' αριθ. 1082463/3351/ΔΜ/εγκύκλιος και η υπ' αριθ. 1081369/2857/ΔΜ/14.10.1999 (ΠΟΛ.1246/1999) (ΦΕΚ 2001/Β'/1999) απόφαση (αναφορικά με τις διαδικασίες χορήγησης ΑΦΜ) και οι διατάξεις του άρθρου 55 του Π.Δ.16/1989 (Κανονισμός Λειτουργίας ΔΟΥ) που αναφέρονται στα στοιχεία που πρέπει να περιέχονται στους τίτλους είσπραξης που διάφορες βεβαιούσες Αρχές (Αστυνομία, Δικαστήρια, Πολεοδομία κ.λπ.) συντάσσουν και διαβιβάζουν για βεβαίωση στις αρμόδιες ΔΟΥ.
Τίτλοι είσπραξης, συνεπώς, που δεν περιέχουν τα πιο πάνω στοιχεία δεν γίνονται δεκτοί για βεβαίωση και επιστρέφονται στη βεβαιούσα Αρχή που τους έστειλε για τη συμπλήρωση αυτών.Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος και άλλες διατάξεις Ν.2753/17.11.1999 (ΦΕΚ 249/Α')

Αρθρο 17
Θέματα βεβαιωμένων χρεών

Παράγραφος 14. Από τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες διενεργείται βεβαίωση τίτλων είσπραξης εσόδων υπέρ του Δημοσίου ή/και τρίτων, μόνον εφόσον αναγράφονται σε αυτούς ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και τα στοιχεία των υποχρέων ή αν δεν τους έχει αποδοθεί Α.Φ.Μ., τα πλήρη στοιχεία για την απόδοσή του, όπως αυτά ορίζονται από τις διατάξεις που ισχύουν.

Αρθρο 26
Εναρξη ισχύος
Ισχύς των διατάξεων αυτού του νόμου αρχίζει:
α) ......................................................................
θ) Των λοιπών διατάξεων από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από αυτές.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο