Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-07-2015 ]

Ο.Γ.Α. απόφαση αριθ. 626/14.7.2015 Παράταση πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών Β΄ εξαμήνου 2014

(Παράταση πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών Β΄ εξαμήνου 2014)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 14-07-2015
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 626

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΓ5 ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: «Παράταση πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών Β΄ εξαμήνου 2014 »


Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 4169/1961.

2. Τις διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 12 του Π.Δ/τος 78/1998 «Καταστατικό Ασφάλισης και Συνταξιοδότησης Αγροτών»

3. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου "Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας" (ΦΕΚ΄65/28-6-2015), όπως ισχύει και παρατάθηκε με τις αριθ.ΓΔΟΠ0000937ΕΞ 2015/ΧΠ 2256/6-7-2015, ΓΔΟΠ0000945ΕΞ 2015/ΧΠ 2261/8-7-2015 και ΓΔΟΠ0000966 ΕΞ2015/ΧΠ 2297/13-6-2015 αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Παρατείνουμε μέχρι και 24 Ιουλίου 2015 την προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης, η οποία έληγε στις 10-07-2015.

Οι πληρωμές μπορούν να πραγματοποιηθούν σε οποιοδήποτε κατάστημα Τράπεζας - ΕΛ.ΤΑ με την ειδική ειδοποίηση που έχει ήδη αποσταλεί στους ασφαλισμένους.

Έως την ίδια ημερομηνία παρατείνουμε την προθεσμία πληρωμής, μέσω της Τράπεζας Πειραιώς, των ρυθμισμένων οφειλών, η καταβολή των οποίων ορίζεται εντός του χρόνου ισχύος της τραπεζικής αργίας (από 29-06-2015 έως και 15-07-2015)

Η παράταση δεν θα επιφέρει καμία επιβάρυνση των εισφορών.


Ο Διοικητής
Αθανάσιος Κ. Μπακαλέξης


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο