Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-07-2015 ]

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 13/6.7.2015 Διαδικασία διασφάλισης γνησιότητας ιατρικών γνωματεύσεων και χειρισμός συνταξιοδοτικών περιπτώσεων για τις οποίες έχει υποβληθεί πλαστή γνωμάτευση ΚΕ.Π.Α.

(Διαδικασία διασφάλισης γνησιότητας ιατρικών γνωματεύσεων και χειρισμός συνταξιοδοτικών περιπτώσεων για τις οποίες έχει υποβληθεί πλαστή γνωμάτευση ΚΕ.Π.Α.)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 6/7/2015
Αρ. Πρωτ: ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/2/1207172

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
Ο.Α.Ε.Ε.
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση :ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 5, 10431 Αθήνα
Πληροφορίες: Ε. ΦΑΓΚΡΑ
Τηλέφωνο :210-5274375
fax :210-5220504
e-mail :

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 13

ΘΕΜΑ : « Διαδικασία διασφάλισης γνησιότητας ιατρικών γνωματεύσεων και χειρισμός συνταξιοδοτικών περιπτώσεων για τις οποίες έχει υποβληθεί πλαστή γνωμάτευση ΚΕ.Π.Α.».


Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3863/2010 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3996/2011, δημιουργήθηκε το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) και δεδομένου ότι από 01.09.2011 καταργήθηκαν όλες οι άλλες επιτροπές που λειτουργούσαν στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για τον καθορισμό του ποσοστού αναπηρίας για σύνταξη και για όλες τις κοινωνικές και οικονομικές παροχές ή διευκολύνσεις για τις οποίες απαιτείται γνωμάτευση.

Με το αρ. ΔΙΟΡΓ/Φ9/2/76175/15.01.2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Εκπαίδευσης, γνωστοποιήθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες η δυνατότητα να αντλούν μέσω διαδικτύου τις γνωστοποιήσεις αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α.

Από τον δειγματοληπτικό έλεγχο που διενεργείται έως σήμερα, προέκυψαν γνωματεύσεις οι οποίες, κατόπιν εξέτασης του ασφαλισμένου από την επιτροπή, είχαν αλλοιωθεί ως προς το ποσοστό αναπηρίας ή το χρονικό διάστημα, ή είχαν δημιουργηθεί εξαρχής χωρίς ο ενδιαφερόμενος να έχει εξεταστεί ποτέ από την υγειονομική επιτροπή.

Για τη διασφάλιση της γνησιότητας των γνωματεύσεων, από τη λήψη του παρόντος θα πρέπει να γίνονται οι ακόλουθες ενέργειες.

- Έλεγχος των γνωματεύσεων ΚΕ.Π.Α, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής.

- Σε περιπτώσεις διαπίστωσης πλαστής γνωμάτευσης, να διενεργείται έλεγχος και των προγενέστερων γνωματεύσεων που έχουν εκδοθεί από τα ΚΕ.Π.Α και αφορούν τη χορήγηση- παράταση σύνταξης ή επιδόματος, μέσω της εφαρμογής.

- Αλληλογραφία με την αρμόδια υπηρεσία ΚΕ.Π.Α και να ζητείται η υπηρεσιακή αποστολή των γνήσιων γνωματεύσεων.

- Ενημέρωση της Διεύθυνσης Επιθεώρησης για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις.

- Έκδοση ανακλητικών ή απορριπτικών αποφάσεων, ανάλογα αν έχει χορηγηθεί ή όχι σύνταξη αναπηρίας ή επίδομα, με την αιτιολογία ότι η κατατεθείσα στον Οργανισμό γνωμάτευση είναι πλαστή.

- Τέλος, επί του σώματος των ανωτέρω αποφάσεων θα πρέπει να τίθεται η επισήμανση ότι το αρμόδιο Τμήμα Εκκαθάρισης Συντάξεων πρέπει να μεριμνήσει για την αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών συντάξεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Π.Δ. 258/2005 και του Ν 861/1979.

Ως προς την διαδικασία εκκαθάρισης οφειλών από αχρεωστήτως εισπραχθείσες συντάξεις, το αρμόδιο Τμήμα Εκκαθάρισης Συντάξεων σε υπηρεσιακό του σημείωμα αναφέρει ότι κατά την εκκαθάριση θα πρέπει να αναζητούνται από τους συνταξιούχους: το καθαρό ποσό που αυτοί εισέπραξαν αντιλογίζοντας τις αποδοθείσες κρατήσεις υπέρ ΕΟΠΥΥ (γίνεται από το Κεντρικό Λογιστήριο με την καταχώρηση των επιστρεφόμενων συντάξεων ) και η κράτηση του ΕΑΣ, στέλνοντας αντίγραφο της εκκαθάρισης στο Τμήμα Εκκαθάρισης Συντάξεων της Δ/νσης Οικονομικού. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο θα αντιλογίζεται και ο παρακρατηθείς φόρος που έχει αποδοθεί κατά το τρέχον έτος. Σε περίπτωση όμως που έχει παρακρατηθεί και αποδοθεί φόρος για προγενέστερο ημερολογιακό έτος για το οποίο έχουν ολοκληρωθεί οι αποδόσεις το ποσό του παρακρατηθέντα φόρου επιβαρύνει τον δικαιούχο καθώς είναι αδύνατος ο αντιλογισμός του και προστίθεται στην οφειλή του.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡ. ΤΜ/ΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Π. ΚΑΡΥΔΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο