Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-12-1999 ]

ΠΟΛ.1264/20.12.1999 Υποχρεώσεις Συμβολαιογράφων, Γραμματέων (Πρωτοδικών, Εφετών και Ειρηνοδικείων), Δημάρχων, Ληξιάρχων, Προέδρων και Γραμματέων Κοινοτήτων με τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν.Δ.118/1973 και του άρθρου 14, παρ. 2 του Α.Ν.1521/1950, μετά την κατάργηση των ΔΟΥ Κεφαλαίου Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης

(Υποχρεώσεις Συμβολαιογράφων, Γραμματέων (Πρωτοδικών, Εφετών και Ειρηνοδικείων), Δημάρχων, Ληξιάρχων, Προέδρων και Γραμματέων Κοινοτήτων με τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν.Δ.118/1973 και του άρθρου 14, παρ. 2 του Α.Ν.1521/1950, μετά την κατάργηση των ΔΟΥ Κεφαλαίου Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Αθήνα 20 Δεκεμβρίου 1999
Αρ.Πρωτ.: 1106643/587/Α0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 13η ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄

ΠΟΛ.: 1264

ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις Συμβολαιογράφων, Γραμματέων (Πρωτοδικών, Εφετών και Ειρηνοδικείων) Δημάρχων, ληξιάρχων, Προέδρων και Γραμματέων Κοινοτήτων με τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν. Δ 118/73 και του άρθρου 14 παρ. 2 του αν 1521/50) μετά την κατάργηση των ΔΟΥ Κεφαλαίου Αθηνών Πειραιώς, Θεσσαλονίκης.

1. Με αφορμή την κατάργηση των ΔΟΥ Κεφαλαίου Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης είναι ανάγκη να δοθούν οι απαραίτητες οδηγίες σχετικά με τις υποχρεώσεις των προσώπων που περιέχονται στην επικεφαλίδα του θέματος και που πηγάζουν από τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν.Δ.118/1973 (ΦΕΚ 202/Α') και του άρθρου 14, παρ. 2 του Α.Ν.1521/1950.
Ειδικότερα:
Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Π.Δ.218/1997 (ΦΕΚ 168/Α'/1997) "Ενοποίηση και Κατάργηση Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών" (ΔΟΥ) καταργήθηκαν οι ΔΟΥ Α' Κεφαλαίου Αθηνών, Β' Κεφαλαίου Αθηνών, ΔΟΥ Κεφαλαίου Πειραιά και ΔΟΥ Κεφαλαίου Θεσσαλονίκης.
Με τις διατάξεις της παρ. 3 του ιδίου ως άνω Π.Δ. η ΔΟΥ Γενικών Εσόδων Αθηνών μετονομάζεται σε ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού.
Η καθ' ύλην αρμοδιότητα των ανωτέρω καταργουμένων ΔΟΥ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 1 του ως άνω Π.Δ., περιέρχεται στις κατωτέρω ΔΟΥ, ανάλογα με τα ειδικότερα αντικείμενα ως εξής:

α) Για τα θέματα των κληρονομιών, γονικών παροχών και δωρεών στις ΔΟΥ της κατοικίας του κληρονομούμενου, αυτού που παρέχει την γονική παροχή ή τον δωρητή αντίστοιχα, εκτός αυτών που αφορούν κατοίκους εξωτερικού, τα οποία περιέρχονται στην αρμοδιότητα της ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού.
β) Για τα θέματα μεταβίβασης ακινήτων στις ΔΟΥ στην περιοχή των οποίων βρίσκεται το ακίνητο.

* Φορολογία κληρονομιών - δωρεών - γονικών παροχών

Με τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν.Δ.118/1973 θεσπίζονται, για ορισμένες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου, υποχρεώσεις που συνίστανται στην παροχή, σε τακτά χρονικά διαστήματα, στον αρμόδιο Προϊστάμενο ΔΟΥ στοιχείων που προκύπτουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και που αφορούν περιουσιακά γενικώς στοιχεία που αποκτήθηκαν αιτία θανάτου ή δωρεάς ή γονικής παροχής.

3. Ενόψει των ανωτέρω, παρακαλούνται τα πρόσωπα που προβλέπονται από το άρθρο 116 του Ν.Δ.118/1973 να υποβάλουν στις κατά τόπο αρμόδιες ΔΟΥ τα στοιχεία που προβλέπονται από το ανωτέρω άρθρο.

* Φορολογία μεταβίβασης ακινήτων

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 14 του Α.Ν.1521/1950:
"Το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, υποχρεούνται ν' αποστέλλουν με απόδειξη στον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ.:
α) οι συμβολαιογράφοι, αντίγραφα των προσυμφώνων και των οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων κλπ. που έχουν συναφθεί μέσα στον αμέσως προηγούμενο μήνα, β) οι γραμματείς των δικαστηρίων, περιλήψεις των αποφάσεων που εκδόθηκαν λόγω μη εκτελέσεως προσυμφώνου κλπ. με τα οποία επιτάσσεται η μεταβίβαση ακινήτων κλπ και
γ) οι προξενικές Αρχές αντίγραφα των προσωρινών ή οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων κλπ, τα οποία έχουν συναφθεί μέσα στον αμέσως προηγούμενο μήνα".
Συνεπώς, μετά την κατάργηση των ΔΟΥ Κεφαλαίου, παρακαλούνται τα ανωτέρω πρόσωπα να αποστέλλουν στις αρμόδιες ΔΟΥ τα στοιχεία που αναφέρονται στις παραπάνω διατάξεις.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο