Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-12-1999 ]

ΠΟΛ.1279/31.12.1999 Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 4 του 2523/1997

(Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 4 του 2523/1997)

Κατηγορία: Έλεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 1999
Αριθμ. Πρωτ.:1121987/2039/ΑΆ 0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ. 12)
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1279

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.2523/1997.


 Με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.2523/1997, τα πρόσωπα που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την κείμενη φορολογική νομοθεσία, υπόκεινται για κάθε παράβαση σε πρόστιμο που ορίζεται από 40.000 δρχ. μέχρι 400.000 δρχ. Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται η επιβολή πρόσθετου φόρου ή δεν προκύπτει ποσό φόρου για καταβολή.

2. Από τη διατύπωση αυτής της διάταξης, όπως έγινε δεκτό και με την υπ' αριθ. 1125403/2171/Α0012/ερμηνευτική διαταγή, προκύπτει ότι το πρόστιμο επιβάλλεται μόνο στις περιπτώσεις που ο φορολογούμενος παραβαίνει τις φορολογικές υποχρεώσεις του και όχι σε κάθε περίπτωση που υποβάλλει κάποια συμπληρωματική δήλωση. Συνεπώς, αν ο φορολογούμενος υποβάλει εκπρόθεσμη συμπληρωματική δήλωση φορολογίας εισοδήματος για να δηλώσει κάποιο στοιχείο, το οποίο παρέλειψε να δηλώσει αλλά με αυτή την παράλειψή του δεν παραβίασε κάποια φορολογική διάταξη, δεν επιβάλλεται πρόστιμο και στην περίπτωση που δεν προκύπτει διαφορά φόρου, για να επιβληθεί πρόσθετος φόρος.

3. Ενδεικτικά, σημειώνουμε ορισμένες περιπτώσεις υποβολής συμπληρωματικής δήλωσης, κατά τις οποίες δεν επιβάλλεται το πρόστιμο της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.2523/1997.

Υποβολή συμπληρωματικής δήλωσης:
- Για τέκνο που βαρύνει τον υπόχρεο αλλά αυτός δεν το είχε αναγράψει στην αρχική του δήλωση,
- ή με εισόδημα απαλλασσόμενο από το φόρο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο,
- ή με χρηματικό ποσό που προέρχεται από διάθεση περιουσιακού στοιχείου για κάλυψη τεκμαρτής δαπάνης,
- ή με έξοδα ιατρικής περίθαλψης,
- ή για διόρθωση της επιφάνειας ακινήτου (αύξηση ή μείωση της επιφάνειας σε τ.μ.) η οποία πρέπει να κυμαίνεται μέσα σε λογικά πλαίσια, κατά την κρίση πάντα του Προϊσταμένου ΔΟΥ, ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη του το είδος του ακινήτου (αγροτικό, αστικό), τον τρόπο απόκτησής του (αγορά, κληρονομιά, χρησικτησία), την εκμετάλλευσή του (εκμίσθωση, ιδιόχρηση, απλή κατοχή) κ.λπ.

4. Επίσης, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος να υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.2238/1994, επιθυμεί όμως να υποβάλει εκπρόθεσμη αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος προκειμένου να τύχει επιστροφής φόρου, δεν επιβάλλεται το αυτοτελές πρόστιμο του άρθρου 4 του Ν.2523/1997, καθόσον ο φορολογούμενος με την παράλειψη στοιχείου που θέλει να συμπεριλάβει σε εκπρόθεσμη δήλωση φορολογίας, δεν έχει παραβιάσει διάταξη της κείμενης νομοθεσίας.

5. Επιπλέον, όπως έχει γίνει δεκτό με την υπ' αριθ. 1096288/1522/Α0012/διαταγή μας, δεν επιβάλλεται το πρόστιμο του άρθρου 4 του Ν.2523/1997 κατά την υποβολή εκπρόθεσμης αρχικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος μισθωτών ή συνταξιούχων που αποκτούν εισόδημα αποκλειστικά από μισθωτές υπηρεσίες, μέχρι το ποσό για το οποίο δεν προκύπτει φόρος με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν.2238/1994, καθώς και τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση κύριας κατοικίας για το οποίο δεν προκύπτει φόρος.

6. Τέλος, στην περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από την οποία προκύπτει ποσό φόρου (κύριου και συμπληρωματικού), για καταβολή ποσού κάτω από 5.000 δρχ., η βεβαίωση του οποίου αμελείται, δεν επιβάλλεται πρόστιμο του άρθρου 4 του Ν.2523/1997.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο