Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-07-2015 ]

Αριθμ. πρωτ.: οικ. 43437/3592/10.7.2015 Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. πρωτ. Οικ. 41267/3423/02-07-2015 εγκυκλίου με θέμα«Παράταση προθεσμίας διενέργειας τεχνικού ελέγχου»

(Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. πρωτ. Οικ. 41267/3423/02-07-2015 εγκυκλίου με θέμα«Παράταση προθεσμίας διενέργειας τεχνικού ελέγχου»)

Κατηγορία: Λοιπά

Παπάγου, 10 - 07 - 2015
Αριθμ. πρωτ.Οικ. 43437/3592
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση    : Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
Τ.Κ.    : 10191, Παπάγου
Πληροφορίες    : Χ. Μάστορας
Τηλέφωνο    : 213 130 8487
Fax    : 210 650 8481
E-mail    : [email protected]

Εξ. επείγον

Θέμα : Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. πρωτ. Οικ. 41267/3423/02-07-2015 εγκυκλίου με θέμα
«Παράταση προθεσμίας διενέργειας τεχνικού ελέγχου»


Σχετ. : Η υπ' αριθμ. πρωτ. 41267/3423/2.7.2015 εγκύκλιος (Α.Δ.Α.: ΨΒΕΘ465ΦΘΘ-ΒΦΒ) του αναπλ. Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με θέμα «Παράταση προθεσμίας διενέργειας τεχνικού ελέγχου»

H παρούσα αντικαθιστά την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο.

Το θέμα της παρατάσεως της προθεσμίας διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου λόγω των περιορισμών στη λειτουργία των τραπεζικών ιδρυμάτων και των επακόλουθων τεχνικών δυσκολιών στις συναλλαγές τους με τους πολίτες, ρυθμίζεται ως ακολούθως:

1. Παρατείνεται κατά είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες η ισχύς των Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) με αναγραφόμενη ημερομηνία επόμενου περιοδικού ελέγχου από Πέμπτη 25-06-2015 έως Σάββατο 18-07-2015 των εγγεγραμμένων στην Ελλάδα επιβατικών ιδιωτικής χρήσης οχημάτων, φορτηγών ιδιωτικής χρήσης οχημάτων με μικτό βάρος έως 3,5 τόνους και δικύκλων μοτοσικλετών.

Η ως άνω παράταση ισχύος αφορά μόνο σε Δ.Τ.Ε. στα οποία δεν έχουν σημειωθεί σοβαρές ελλείψεις κατά τον προηγούμενο τεχνικό έλεγχο.

2. Μετατίθεται κατά είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες η καταληκτική ημερομηνία υποχρέωσης για διενέργεια εμπρόθεσμου περιοδικού τεχνικού ελέγχου για πρώτη φορά των εγγεγραμμένων στην Ελλάδα επιβατικών ιδιωτικής χρήσης οχημάτων, φορτηγών ιδιωτικής χρήσης οχημάτων με μικτό βάρος έως 3,5 τόνους και δικύκλων μοτοσικλετών, εφόσον η ημερομηνία αυτή είναι εντός του χρονικού διαστήματος από Πέμπτη 02-07-2015 έως Σάββατο 18-07-2015.
Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Χ. ΜΑΣΤΟΡΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο