Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-12-1999 ]

ΠΟΛ.1277/31.12.1999 Κοινοποίηση Γνωμάτευσης 305/22.12.1999 του Ε.ΣΥ.Λ. "Αναβολή για ένα έτος της υποχρεωτικής τήρησης της αναλυτικής λογιστικής και μη επιβολή κυρώσεων για τη διακοπή της τήρησης της αναλυτικής λογιστικής από επιχειρήσεις που επλήγησαν από το σεισμό της 7.9.1999 και έχουν χαρακτηρισθεί ως σεισμόπληκτες

(Κοινοποίηση Γνωμάτευσης 305/22.12.1999 του Ε.ΣΥ.Λ. "Αναβολή για ένα έτος της υποχρεωτικής τήρησης της αναλυτικής λογιστικής και μη επιβολή κυρώσεων για τη διακοπή της τήρησης της αναλυτικής λογιστικής από επιχειρήσεις που επλήγησαν από το σεισμό της 7.9.1999 και έχουν χαρακτηρισθεί ως σεισμόπληκτες )

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 1999
Αρ.Πρωτ.: 1121985/1975/10015


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'
Πληροφορίες: Δημ. Σταθάς
Τηλέφωνο: 3638878-3638389

ΠΟΛ.: 1277


ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση Γνωμάτευσης 305/22.12.1999 του Ε.Σ.Υ.Λ. «Αναβολή για ένα έτος της υποχρεωτικής τήρησης της αναλυτικής λογιστικής και μη επιβολή κυρώσεων για τη διακοπή της τήρησης της αναλυτικής λογιστικής από επιχειρήσεις που επλήγησαν από το σεισμό της 7/9/1999 και έχουν χαρακτηρισθεί ως σεισμόπληκτες. 1121985/975/0015/ΠΟΛ.1277/31.12.1999

Σε συνέχεια της υπ' αριθ. 1093021/635/0015/εγκυκλίου μας, με την οποία αντιμετωπίστηκαν προβλήματα επιτηδευματιών οι οποίοι έχουν επαγγελματική εγκατάσταση σε περιοχή που έχει πληγεί από το σεισμό της 7.9.1999, σας κοινοποιούμε την υπ' αριθ. 305/22.12.1999 Γνωμάτευση του Ε.ΣΥ.Λ., με την οποία αναστέλλεται για ένα χρόνο, ήτοι μέχρι 31.12.2000, η υποχρέωση τήρησης αναλυτικής λογιστικής για τις επιχειρήσεις που έχουν χαρακτηριστεί σεισμόπληκτες (χαρακτηρισμός ακινήτων ως κίτρινα ή κόκκινα) και υποχρεούνται για πρώτη φορά σε εφαρμογή της αναλυτικής λογιστικής.
Σύμφωνα με την ανωτέρω γνωμάτευση όσες επιχειρήσεις υποχρεωθούν για πρώτη φορά στην τήρηση αναλυτικής λογιστικής από 1/1-31/12/2000, η υποχρέωση αυτή αναστέλλεται για ένα (1) έτος.
Παράλληλα, δεν θα επιβάλλονται κυρώσεις στις πληγείσες επιχειρήσεις που διέκοψαν την τήρηση της αναλυτικής λογιστικής κατά την τρέχουσα χρήση είτε από 1.1.1999 έως 31.12.1999, είτε από 1.7.1999 έως 30.6.2000, εξ αιτίας προβλημάτων που προέκυψαν από το σεισμό της 7.9.1999.Αναβολή για ένα έτος της υποχρεωτικής τήρησης της αναλυτικής λογιστικής και μη επιβολή κυρώσεων για τη διακοπή της τήρησης της αναλυτικής λογιστικής από επιχειρήσεις που επλήγησαν από το σεισμό της 7.9.1999 και έχουν χαρακτηρισθεί ως σεισμόπληκτες Νο 2542/Γνωμ. 305/22.12.1999

Το Υπουργείο Οικονομικών στο υπ' αριθ. 11123961/847/0015/20.12.1999 έγγραφό του αναφέρεται σε σχετικό υπόμνημα του Ελληνικού Συνδέσμου Βιοτεχνών Βιομηχανίας Υποδημάτων και Εξαγωγών της 7.11.1999, με το οποίο ζητείται μεταξύ άλλων και η αναστολή για ένα (1) χρόνο της εφαρμογής της Αναλυτικής Λογιστικής για τις
σεισμόπληκτες επιχειρήσεις των οποίων η υποχρέωση να την εφαρμόσουν αρχίζει από 1.1.2000.
Και το έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών συνεχίζει:

"Οι Υπηρεσίες μας αντιμετώπισαν με επιείκεια και ευνοϊκές ρυθμίσεις τα προβλήματα που ανέκυψαν σε επιτηδευματίες οι οποίοι είχαν επαγγελματική εγκατάσταση σε περιοχή που επλήγη από το σεισμό της 7.9.1999 με την υπ' αριθ. 1093021/635/εγκύκλιο.
Σας διαβιβάζουμε λόγω αρμοδιότητας το παραπάνω αίτημα που περιήλθε στην Υπηρεσία μας και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
Προτείνεται να δοθεί αναβολή ενός (1) έτους της υποχρέωσης εφαρμογής της Αναλυτικής Λογιστικής στις επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση σε περιοχή που έχει πληγεί από το σεισμό της 7.9.1999 και έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες (χαρακτηρισμός ακινήτων ως κίτρινα ή κόκκινα)".
Με βάση τις παραπάνω εκτιμήσεις έχουμε τη γνώμη ότι πρέπει να ανασταλεί για ένα (1) χρόνο, ήτοι μέχρι 31.12.2000, η υποχρεωτική τήρηση της Αναλυτικής Λογιστικής για τις επιχειρήσεις που έχουν χαρακτηρισθεί σεισμόπληκτες λόγω του σεισμού της 7.9.1999 και υποχρεούνται για πρώτη φορά σε εφαρμογή της Αναλυτικής
Λογιστικής. Παράλληλα, να μην επιβληθούν κυρώσεις στις πληγείσες επιχειρήσεις που διέκοψαν την τήρηση της Αναλυτικής Λογιστικής κατά την τρέχουσα χρήση είτε από 1.1.1999 έως 31.12.1999, είτε από 1.7.1999 έως 30.6.2000, εξ αιτίας προβλημάτων που προέκυψαν από το σεισμό της 7.9.1999.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο