Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-07-2015 ]

Αριθμ. πρωτ.: 22465/1.7.2015 Οδηγίες για την εφαρμογή της ΚΥΑ 21775/29.6.2015 (ΦΕΚ Β' 1290)

(Οδηγίες για την εφαρμογή της ΚΥΑ 21775/29.6.2015 (ΦΕΚ Β' 1290))

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 1 Ιουλίου 2015
Αριθμ. πρωτ. 22465

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ Δ.Α.    
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 31
Ταχ. Κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: M. Τζιβάκη
Τηλέφωνο: 2131361673

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΘΕΜΑ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΥΑ 21775/29.6.2015 (ΦΕΚ Β' 1290)

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η κοινή απόφαση 21775/29.6.2015 (ΦΕΚ Β' 1290) των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών περί «Καθορισμού του ύψους της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των διοριζομένων, εφόρων, αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, γραμματέων κ.λπ. για τη διενέργεια του Δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015, καθώς και του τρόπου καταβολής τους».

Α. Σας γνωρίζουμε ότι οι δικαιούχοι προκαταβολής αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων μπορούν να προσέρχονται στα καταστήματα της Τράπεζας που λειτουργούν ήδη πανελλαδικά, για την εκτέλεση των προβλεπόμενων από το νόμο συναλλαγών. Η απεικόνιση των καταστημάτων αυτών βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.piraeusbank.gr.

Επίσης, από την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2015, θα λειτουργούν επιπλέον καταστήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπως απεικονίζονται στο πίνακα που ακολουθεί ώστε να εισπράξουν την αμοιβή τους. Στα συγκεκριμένα επιπλέον καταστήματα η εξυπηρέτηση των δικαστικών αντιπροσώπων θα γίνεται κατά προτεραιότητα.

α/α

κωδ.

Κατάστημα

Διεύθυνση

1

2032

Κοραή

Κοραή 5

Αθήνα

2

2028

Καλαμακίου

Λεωφ. Ποσειδώνος 26 και Ρήγα Φεραίου

Άλιμος

3

2147

Λαμπρινής

Ιωάννου Φωκά 92 και Έρσης 2

Γαλάτσι

4

2070

Χαροκόπου

Χαροκόπου 72 και Ρήγα Φεραίου

Καλλιθέα

5

1904

Πειραιά

Δ. Γούναρη 21-23

Πειραιάς

6

2095

Πλατείας Κασταλίας, Μαρούσι

Δημ. Ράλλη 4-6

Μαρούσι

7

2019

Γλυφάδας

Λεωφόρος Ποσειδώνος 67

Γλυφάδα

8

1729

Κορωπίου

Βασ. Κωνσταντίνου 156

Κορωπί

9

1045

Μενιδίου

Δεκελείας 27 και Δημοσθένους

Αχαρνές

10

2211

Βασ. Ηρακλείου,Θεσσαλονίκη

Βασ. Ηρακλείου 1

Θεσσαλονίκη

11

2229

Σ. Σταθμού, Θεσσαλονίκη

Μοναστηρίου 15

Θεσσαλονίκη

12

2237

Κατούνη

Τσιμισκή 2 και Κατούνη

ΘεσσαλονίκηΟι δικαιούχοι προκαταβολής αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων μπορούν να προσέρχονται στα υποκαταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς το αργότερο μέχρι και την 10η Ιουλίου 2015, ημέρα Παρασκευή, ώστε να εισπράξουν την αμοιβή τους.

Πέραν της ημερομηνίας αυτής η αποζημίωση θα καταβάλλεται με τη διαδικασία του Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος, σε μεταγενέστερο χρόνο, κατόπιν αίτησης του δικαιούχου προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Δ.Α.

Για την είσπραξη των αποζημιώσεων από την Τράπεζα Πειραιώς, οι δικαιούχοι απαιτείται να επιδείξουν το Δελτίο Αστυνομικής τους Ταυτότητας και να καταθέσουν στην Τράπεζα :

α) Πρωτότυπο έγγραφο του διορισμού τους, κρατώντας οι δικαιούχοι αντίγραφο αυτού,

β) Πρωτότυπη διατακτική (ήτοι πρωτότυπο έγγραφο αρμόδιας Εισαγγελίας), από την οποία θα προκύπτει και το ύψος της δικαιούμενης αποζημίωσης (συνολική ημερήσια αποζημίωση και οδοιπορικά).

γ) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του δικαιούχου (ΑΦΜ), το οποίο θα αναγράφεται στην ως άνω (β) διατακτική. Σε περίπτωση που ο Α.Φ.Μ. δεν αναγράφεται στην διατακτική, ο δικαιούχος οφείλει να προσκομίσει φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ή άλλου εγγράφου αρμόδιας δημόσιας αρχής, το οποίο να πιστοποιεί αυτόν.

Σε περίπτωση un υπαρκτού Α.Φ.Μ. η Τράπεζα Πειραιώς δεν επιτρέπεται να καταβάλει στο δικαιούχο την αποζημίωση.

Ως εκ τούτου οι δικαιούχοι κατά την παραλαβή της διατακτικής, από την οικεία εισαγγελία, οφείλουν να ελέγχουν την ορθότητα του αναγραφόμενου σε αυτήν Α.Φ.Μ..

Σε περίπτωση κατάθεσης un πρωτότυπων εγγράφων διορισμού και διατακτικής πληρωμής (ακόμα και επικυρωμένων αντιγράφων), η Τράπεζα Πειραιώς δεν επιτρέπεται να καταβάλει στο δικαιούχο την αποζημίωση.

Διευκρινίζουμε ότι οι αναπληρωτές δικαστικοί αντιπρόσωποι, που προπληρώθηκαν από την Τράπεζα Πειραιώς, και στη συνέχεια διορίστηκαν από τον έφορο τακτικοί δικαστικοί αντιπρόσωποι δικαιούνται επιπλέον αποζημίωση η οποία θα τους καταβληθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών και Δ.Α. με τη διαδικασία του Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος.

Β. Αρμόδια υπηρεσία για την καταβολή αποζημίωσης για τη διενέργεια του Δημοψηφίσματος στους δικαιούχους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής, που διορίζονται εντός του νομού της έδρας τους και δεν δικαιούνται προκαταβολή, ορίζεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Γ.Π.Σ.και Δ.Υ. ΥΠ.ΟΙΚ.).

Σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της αποζημίωσης είναι η κατά περίπτωση, συμπλήρωση των Παραρτημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ και η αποστολή των συμπληρωμένων παραρτημάτων μέσω των πρωτοδικείων και των εφόρων στη Γ.Γ.Π.Σ.και Δ.Υ. ΥΠ.ΟΙΚ..

Με το παρόν έγγραφο παρέχονται οδηγίες συμπλήρωσης των παραρτημάτων καθώς και παραδείγματα συμπλήρωσής τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν σχετικές πληροφορίες και οδηγίες συμπλήρωσης στο site του Υπουργείο Εσωτερικών και Δ.Α. www.ypes.gr καθώς και στο site της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων www.gsis.gr καθώς και στα τηλέφωνα: Στ. Ψυχογιού 2131361649, Μ. Τζιβάκη 2131361673.Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ

Συνημμένα


 Ετικέτες:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο