Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-12-1999 ]

ΠΟΛ.1272/31.12.1999 Θεώρηση χειρόγραφων αποδείξεων λιανικής πώλησης (ΑΛΠ), στις εξαιρετικές περιπτώσεις εμφάνισης προβλημάτων στη λειτουργία φορολογικής ταμειακής μηχανής (φ.τ.μ.)

(Θεώρηση χειρόγραφων αποδείξεων λιανικής πώλησης (ΑΛΠ), στις εξαιρετικές περιπτώσεις εμφάνισης προβλημάτων στη λειτουργία φορολογικής ταμειακής μηχανής (φ.τ.μ.) )

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 1999
Αρ.Πρωτ.:1121939/973/0015


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'
Πληροφορίες: Ελ. Φραγκούλη
Τηλέφωνο: 3610065

ΠΟΛ.: 1272
ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ


ΘΕΜΑ: Θεώρηση χειρόγραφων αποδείξεων λιανικής πώλησης (Α.Λ.Π.), στις εξαιρετικές περιπτώσεις εμφάνισης προβλημάτων στη λειτουργία φορολογικής ταμειακής μηχανής (φ.τ.μ.).

Στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν.1809/1988 ορίζονται τα εξής:

"Αν διακοπεί η λειτουργία της ηλεκτρονικής ταμειακής μηχανής από οποιοδήποτε λόγο και μέχρι την επαναλειτουργία της, ο υπόχρεος επιτηδευματίας εκδίδει θεωρημένες διπλότυπες αποδείξεις λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων. Στις αποδείξεις αυτές αναγράφονται τα στοιχεία των αποδείξεων της ηλεκτρονικής ταμειακής μηχανής".

Ενόψει των ανωτέρω, στις εξαιρετικές περιπτώσεις που, με την έναρξη των συναλλαγών του έτους 2000, ορισμένες φ.τ.μ. παρουσιάσουν πρόβλημα στη λειτουργία τους και μέχρι την αποκατάστασή του, σε εύλογο χρόνο και όχι
αργότερα από τις 31.1.2000, είναι δυνατό να εκδίδονται από τους χρήστες αυτών των φ.τ.μ. χειρόγραφες θεωρημένες αποδείξεις λιανικής πώλησης (ΑΛΠ). Για τη διευκόλυνση των ανωτέρω περιπτώσεων, επιτρέπεται για το συγκεκριμένο διάστημα, να θεωρούνται χειρόγραφες ΑΛΠ σε πλήθος ανάλογο της συναλλακτικής δραστηριότητας της επιχείρησης, ώστε να επαρκούν τουλάχιστον για ένα (1) μήνα, χωρίς προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και βεβαιώσεων από Ασφαλιστικά Ταμεία και Επιμελητήρια.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο